• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5015
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0037.2/ว.416-3พ.ย53]รายงานข้อมูลอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.2/ว.415-3พ.ย53]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
  [พร 0037.2/ว.4536-29ก.ย53]ประกาศหลักเกณฑ์และเงี่ยนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้   คลิกที่นี้
  [พร 0037.2/ว.409-29ต.ค53]สรุปมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 27 ต.ค 53
  [พร 0037.2/ว.4532-29ต.ค53]โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.2/ว.406-28ต.ค53]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติข้าราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.2/ว.4527-22ต.ค53]ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติ"ด้านการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น"
  [พร 0037.3/ว.4393-18ต.ค53]รายงานการวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการท้องถิ่น
  [พร 0037.2/ว.391-13ต.ค53]การจัดส่งเอกสารประเมินโบนัสของเทศบาล ประจำปี 2553
  [พร 0037.2/ว.390-13ต.ค53]ดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูหรือพนักงานครู
  [พร 0037.2/ว.389-13ต.ค53]แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณได้ทันต่อการเบิกจ่าย
  [พร 0037.2/ว.369-1ต.ค53]รายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม(ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม)ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.2/ว.4115-30ก.ย53]แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเกณฑ์การปรับขนาดเทศบาลเป็นขนาดกลางของเทศบาลตำบลบ้านปิน
  [พร 0037.2/ว.363-29ก.ย53]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่
  [พร 0037.2/ว.362-28ก.ย53]รายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม(ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม)ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.2/ว.357-27ก.ย53]รายงานการประชุม ก อบต. ครั้งที่ 8/2553 วันที่ 30 สิงหาคม 2553
  [พร 0037.2/ว.358-28ก.ย53]หารือการสั่งให้ออกจากราชการของพนักงานเทศบาลกรณีบรรจุแต่งตั้งโดยใช้วุฒิการศึกษาปลอม
  [พร 0037.2/ว.356-27ก.ย53]สรุปมติการประชุมครั้งที่ 9/2553 วันที่ 22 กันยายน 2553
  [พร 0037.2/ว.355-24ก.ย53]ขอกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในเทศบาล
  [พร 0037.2/ว.353-24ก.ย53]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
  [พร 0037.2/ว.352-24ก.ย53]จัดส่งสำเนามาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ที่ ก.ท. กำหนด
  [พร 0037.2/ว.335-16ก.ย53]การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  [พร 0037.2/ว.332-15ก.ย53]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2553 (เงินโบนัส)
  [พร 0037.2/ว.3853-15ส.ค53]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.)ครั้งที่ 9/2553
  [พร 0037.2/ว.328-10ก.ย53]แจ้งกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น
  [พร 0037.2/ว.316-9ก.ย53]หารือการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่ง
  [พร 0037.2/ว.3845-8ก.ย53]การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นในรอบตุลาคม 2551 (กรณีปรับปรุง)
  [พร 0037.2/ว.314-7ก.ย53]รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2553
  [พร 0037.2/ว.313-3ก.ย53]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่
  [พร 0037.2/ว.3732-2ก.ย53]ประกาศ ก.จ,ก.ท.และอบต เรื่องการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ
  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที