• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว2853-24กค60]การโอนจัดสรรเงินงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (Matching Fund)

  (ไฟล์แนบต่อ 1)

  (ไฟล์แนบต่อ 2)

  (ไฟล์แนบต่อ 3)

  (ไฟล์แนบต่อ 4)

  (ไฟล์แนบต่อ 5)

  (ไฟล์แนบต่อ 6)

  [พร0023.5/ว254-24กค60]ตรวจสอบโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น (Matching Fund)

  [พร0023.5/ว247-19กค60]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว2730-17กค60]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6 ประจำปีงบ 60

  [พร0023.5/ว242-14กค60]สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 60

  [พร 0023.5/ว232-5ก.ค.60]แจ้งแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

  [พร0023.5/ว230-5กค60]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว2568-5กค60]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)

  [พร0023.5/ว229-3ก.ค.60]แจ้งการขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินฯ

  [พร0023.5/ว228-3ก.ค60]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่2/60

  [พร0023.5/ว2515-3ก.ค60]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯ

  [พร0023.5/ว224-30มิย60]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว216-27มิย60]แจ้งโอนเงิน อปท.

  (ไฟล์แนบ ที่1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)

  (ไฟล์แนบ ที่2 รายงานการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา)

  [พร0023.5/ว208-23มิย60]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร 0023.5/ว202-20มิ.ย.60]แจ้งแนวทางตรวสอบและแก้ไขฐานข้อูลบุคลากรภาครัฐ ฯ

  [พร 0023.5/ว201-16มิ.ย.60]ขอความร่วมมือในการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการฯ

  [พร0023.5/ว209-16มิย60]ด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ได้แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำเสนอเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว198-14มิย60]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร 0023.5/ว190-9มิ.ย.60]แจ้งรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่นประจำปี 2560 รุ่นที่1-20

  [พร 0023.5/ว2048-5มิ.ย.60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560)

  [พร 0023.5/ว2095-2มิ.ย.60]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

  [พร0023.5/ว2028-30พ.ค60]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  (ไฟล์แนบ ต่อ)

  [พร0023.5/ว180-30พ.ค60]ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามเอกสารขอเบิกและโอนเงินฯ

  [พร 0023.5/ว177-30พ.ค.60]การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี2560

  [พร 0023.5/ว2034-30พ.ค.60]การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร 0023.5/ว2031-30พ.ค.60]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)ภาษีสุรา และภาษีสรรพมิตประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร 0023.5/ว2029-30พ.ค.60]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542งวดที่ 4/2560 ประจำเดือนมกราคม 2560

  [พร 0023.5/8617-30พ.ค.60]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

  [พร 0023.5/ว175-30พ.ค.60]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที