• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  คู่มือสำหรับประชาชน:การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น

  คู่มือสำหรับประชาชน:การขอรับบำเหน็จบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว282-21กค58]เอกสารขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  [พร0023.5/ว281-21กค58]แก้ไขการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีใหม่ของอปท.

  [พร0023.5/ว280-20กค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว274-16กค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว275-16กค58]แจ้งโอนการเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี57สำหรับสนับสนุนศพด.เงินสวัสดิการข้าราชการครูผดด.(ตกเบิก)เข้าบัญชีเงินฝากของอปท.

  [พร0023.5/ว2793-15กค58]การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับส่งเสริมศักยภาพการศึกษา

  [พร0023.5/ว2794-15กค58]การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั่งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  [พร0023.5/ว271-15กค58]ประเภทและอัตราอวัยวะเทียมอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรค

  [พร0023.5/ว2795-15กค58]การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปรายการอาหารการจัดการศึกษา

  [พร0023.5/ว2746-13กค58]รายงานการตรวจสอบตามนโยบายรัฐบาลและกท.มหาดไทย

  [พร0023.5/ว2748-13กค58]การโอนจัดสรรงบฯเงินอุดหนุนทั่วไปการศึกษาภาคบังคับครั้งที่4

  [พร0023.5/ว267-13กค58]รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้อปท.

  [พร0023.5/ว473-13กค58]การขออนุมัติขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ 58 

  [พร0023.5/ว2723-13กค58]เร่งรัดติดตามก่อหนี้ผูกพันธ์และผลเบิกจ่ายงบประมาณ 58

  [พร0023.5/ว262-9กค58]แจ้งผลการดำเนินงานระบบ E-LAAS เดือนมิถุนายน

  [พร0023.5/ว2680-8กค58]การโอนเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชัพผู้สูงอายุ(กค)

  [พร0023.5/ว2661-7กค58]ระเบียบว่าด้วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการท้องถิ่น ฉบับที่ 6/58

  [พร0023.5/ว259-7กค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว2608-3กค58]การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น 

  [พร0023.5/ว254-2กค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว253-2มิย58]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่แก่ อปท

  [พร0023.5/ว249-1กค58]แจ้งการโอนเงิน อปท 

  [พร0023.5/ว2527-30มิย58]การติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของ อปท. ตามข้อเสนอแนะและตรวจสอบ 

  [พร0023.5/ว2521-30มิย58]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อปท 6/58(มีค)

  [พร0023.5/ว2522-30มิย58]แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน ศพด

  [พร0023.5/ว247-29มิย58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว2482-26มิย58]การเร่งรัดติดตามก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณปี58  

  [พร0023.5/ว2461-25มิย58]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ(มิย)

  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที