• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว188-25พค58]แจ้งเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเงินรายการเงินเดือนครูผดด (ตกเบิก)

  [พร0023.5/ว183-20พค58]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท.

  [พร0023.5/ว184-20พค58]แจ้งเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายการเงินเดือนครู ผดด(ตกเบิก)

  [พร0023.5/ว182-20พค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว1860-19พค58]การเบิกค่าใช้จ่ายยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุมฯ

  [พร0023.5/ว1850-18พค58]แจ้งเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ (เดือนพฤษภาคม)

  [พร0023.5/ว175-18พค58]แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ ให้อปท งวด1

  [พร0023.5/ว174-18พค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว172-15พค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว171-14พค58]เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์เด็กเล็ก เงินเดือนและสวัสดิการ ผดด.

  [พร0023.5/ว170-12พค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว1779-12พค58]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือนเมษายนให้อปท.  

  [พร0023.5/ว163-8พค58]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว1716-8พค58]dkiFvoเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและรายการสนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ(ตค57-เมย58)

  [พร0023.5/ว1717-8พค58]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบให้แก่ อปท.เดือน มค 58

  [พร0023.5/ว160-8พค58]ผลการตรวจสอบการใฃ้งาน E-LAAS เดือนเมษายน 2558

  [พร0023.5/ว155-7พค58]ข้อมูลแผนงานโครงการและงบประมาณของ อปท.แพร่ 

  [พร0023.5/ว154-6พค58]ขอความอนุเคราห์ประสานงานสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและอปท.

  [พร0023.5/ว146-30เมย58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว1625-28เมย58]เงินกันเบิกเหลื่อมปี57สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินเดือนและสวัสดิการครู

  [พร0023.5/ว142-28เมย58]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่2/2558

  [พร0023.5/ว1575-24เมย58]การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

  [พร0023.5/ว1574-24เมย58]การมอบอำนาจติดตามและความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

   

  [พร0023.5/ว1573-24เมย58]โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านบำเน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว140-23เมย58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว1515-22เมย58]ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 )

  [พร0023.5/ว1514-21เมย58]การโอนเงินจัดสรรสนับสนุนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค

  [พร0023.5/ว1500-21เมย58]เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาส3(เมษ-มิย58)

  [พร0023.5/ว1484-20เมย58]การโอนเงินภาษีตามพระราชบัญญัติกำหนดแบบแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ 2542 งวด3/58 ประจำเดือนธันวาคม2557

  [พร0023.5/ว134-20เมย58]แจ้งการโอนเงินอปท.

  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที