• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว1485-20เมย58]เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารกลางวันและการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาศ

  [พร0023.5/ว135-20เมย58]การจัดเก็บและนำส่งรายได้แก่ อปท.

  [พร0023.5/ว131-10เมย58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว127-9เมย58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว125-9เมย58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว124-9เมย58]ติดตามชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานสังกัด อปท.

  [พร0023.5/ว123-8เมย58]ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ

  [พร0023.5/ว1414-8เมย58]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว121-7เมย58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว120-8เมย58]รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-lassเดือนมีนาคม

  [พร0023.5/ว1392-7เมย58]การกำหนดบัญชีทะเบียนและรายงานการเงินอปท.

  สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.แบบบัญชี ทะเบียน รายงานการเงิน   2.หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติการบันทึกบันชีและรายงานการเงิน

   

  [พร0023.5/ว1323-1เมย58]แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ

  [พร0023.5/ว115-31มีค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว114-31มีค58]แจ้งการโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  [พร0023.5/ว1295-31มีค58]แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี 2557 สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา

  [พร0023.5/ว111-30มีค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว1273-30มีค58]หลักเกณฑ์การนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์

  [พร0023.5/ว1272-30มีค58]เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอนุบาลถึงจบขั้นพื้นฐ่าน

  [พร0023.5/ว1271-30มีค58]เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนสงเคราห์เบี้ยยังชีพความพิการ

  [พร0023.5/ว1270-30มีค58]เงินอุดหนุนทั่วไปการสงเคราห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

  [พร0023.5/5097-30มีค58]เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้งที่ 3

  [พร0023.5/ว109-27มีค58]แจ้งการโอนเงินกันเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 2557เงินอุดหนนเฉพาะกิจ

  [พร0023.5/ว108-27มีค58]แจ้งการเข้าร่วมอบรมการกันเงินเบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและการติดตามการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  [พร0023.5/ว106-25มีค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว104-25มีค58]การรายงานการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ

  [พร0023.5/ว1132-23มีค58]การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

  [พร0023.5/ว103-20มีค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว102-20มีค58]การรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเบิกจ่ายในระบบ e- plan

  [พร0023.5/ว1105-20มีค58]การโอนเงิน อปท.สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น 

  [พร0023.5/ว98-18มีค58] แจ้งการโอนเงิน อปท.

  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที