แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[สอง][พร0023.5/254-5สค65]แจ้งโอนเงิน อปท.[สอง] เขียนโดย Admin 17
[หนองม่วงไข่][พร0023.3/252-4สค65]ขอความร่วมมือแจ้ง อบต.ทุ่งแค้ว พิจารณาเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวฯ[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 26
[สอง][พร0023.5/251-4สค65]แจ้งโอนเงิน อปท.[สอง] เขียนโดย Admin 16
[ลอง][พร0023.4/8641-3สค65]การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอลอง จังหวัดแพร่ กรณีแทนตำแหน่งว่าง[ลอง] เขียนโดย Admin 23
[เมืองแพร่][พร0023.5/241-1สค65]แจ้งโอนงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 27
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/8421-27กค65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอด และเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่ทายาท นางจันทร์ฉาย หงษ์ทอง[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 53
[เด่นชัย][พร0023.5/237-27กค65]แจ้งโอนเงิน อปท.[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 22
[อบจ.][พร0023.3/8361-26กค65]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการและออกนอกเขตจังหวัดแพร่[อบจ.] เขียนโดย Admin 29
[อบจ.][พร0023.5/8356-26กค65]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 17
[ลอง][พร0023.5/235-26กค65]แจ้งโอนเงิน อปท.[ลอง] เขียนโดย Admin 28