• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4567
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.1/ว729-28กพ60]การจัดวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

  [พร0023.1/ว75-28กพ60]การจัดนิทรรศการแสดงผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2560

  [พร0023.1/ว83-20กพ60]การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวันท้องถิ่นไทย 

  [พร0023.1/ว77-21กพ60]โครงการอบรมหลักสูตร ผุ้นำท้องถิ่นยุคใหม่

  [พร0023.1/ว640-21กพ60]ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท ครั้งที่ 1

  [พร0023.1/ว66-14กพ60]ขอเชิยประชุมวันท้องถิ่นไทย

  [พร0023.1/ว55-7กพ60]ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา

  [พร0023.1/ว52-1กพ60]การประชุมแจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์ต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย

  [พร0023.1/ว40-1กพ59]ประกาศผลการเรียนดีเด่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว20-19มค60]โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยาภาพของสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  [ประชาสัมพันธ์]การพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพและคุณภาพชีวิต 

  [พร0023.1/ว15-13มค60]การจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย

  [พร0023.1/ว95-11มค59]การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง (INFO) 

  [พร0023.1/ว22-4มค60]โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกเทศบาล 60

  [พร0023.1/ว582-26ธค59]การออกรับบริจากโลหิต 2560

  [พร0023.1/ว20437-13ธค59]โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงกระบวนทัศน์บุคลากร

  [พร0023.1/ว563-9ธค59]การรักษาสถานที่สัญลักษณ์สำคัญ 

  [พร0023.1/ว4973-9ธค59]ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. ครั้งที่ 5

  [พร0023.1/ว553-6ธค59]ประชุมชี้แจงข้อราชการให้แก่ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว4727-23พย59]โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ปฎิบัติงานท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว4726-23พย59]โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านกฎหมาย

  [พร0023.1/ว528-21พย59]ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ

  [พร0023.1/ว519-14พย59]ประชุมชี้แจงข้าราชการให้แก่ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว18731-11พย59]ดครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบบัติงานด้านการเงินการคลังฯ

  [พร0023.1/ว498-4พย59]ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง

  [พร0023.1/ว4381-3พย59]การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้ารวมพิธีสวดอภิธรรม

  [พร0023.1/ว434-3พย59]แบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  **ขอความอนุเคราะห์ให้ท้องถิ่นอำเภอเป้าหมายแจ้งผู้บริหาร อปท.ดำเนินการกรอกข้อมูลแบบสำรวจ**

  [พร0023.1/ว488-1พย59]โครงการฝึกอบรมพัฒนา อปท.สู่องค์กรสมรรถนะสูง 

  [พร0023.1/ว4337-1พย59]รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัดอปท.ครั้งที่4/59

  [พร0023.1/ว4216-26ตค59]โครงการอบรม หลักสูตรท้องถิ่นคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท

  753 เรื่อง (26 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.05 วินาที