• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4567
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.1/ว456-5พย61]จัดทำหลักสูตรผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ ฯ

  [พร0023.1/ว451-31ตค61]โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562

  (เฉพาะ ขรก. สถ.อ. สถ.จ.แพร่)

  [พร0023.1/ว449-30ตค61]งานประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ ประจำปี 2561

  [พร0023.1/ว441-26ตค61]กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม

  [พร0023.1/ว435-22ต.ค.61]โครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการปฎิบัติราชการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(แก้ไข)

  [พร0023.1/528-12ตค61]กำหนดหน้าที่รับผิดชอบการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ฯ

  [พร0023.1/ว420-11ตค61]เข้าร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบสัญลักษณ์ประจำโครงการ กลับบ้านปลอดภัย

  [พร0023.1/ว419-11ตค61]โครงการกองทุนประทีปแห่งธรรม

  [พร0023.1/ว3857-8ตค61]การประชาสัมพันธ์โครงการ ดีตามพ่อที่เมืองแพร่

  [พร0023.1/ว408-5ตค61]การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2562

  [ไฟล์แนบ]

  [พร0023.1/ว407-5ตค61]แจ้งคู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ

  [พร0023.1/ว3676-25กย61]มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

  [พร0023.1/ว3631-20กย61]สรุปผลการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.1/367-19กย61]ขอเชิญข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด และ อำเภอ ร่วมประชุม ในวันศุกร์ ที่ 21 กย 61

  [พร0023.1/ว335-29ส.ค.61]ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลรดับชุมชน

  [พร0023.1/ว306-9ส.ค.61]ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  (เฉพาะ ขรก.สถจ.แพร่)

  [พร0023.1/ว283-20กค61]แจ้งให้บุคลากรในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ประจำปีงบ 2561[เฉพาะ ขรก.พรก.สถ.จ.แพร่ เท่านั้น]

  [พร0023.1/10332-19กค61]แจ้งกำหนดตรวจราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2561[เฉพาะอำเภอร้องกวาง]

  [พร0023.1/ว10337-19กค61]แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

  [พร0023.1/ว277-17กค61]เร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ให้จังหวัดทราบ ฯ

  [พร0023.1/ว2691-12กค61]การอบรมผ่านระบบอิเล้กทรอนิกส์ (e-learning)หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.

  [พร0023.1/ว 237-29มิย.61]การแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

  [พร0023.1/ว230-25มิย61]สรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ฯ

  [พร0023.1/ว216-15มิย61]ขอเขิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.ประจำปี 2561

  [พร0023.1/ว215-15มิย61]เชิญชวนส่งผลางนเข้าร่วมนำเสนอกิจกรรม Thailand Research Expro Symposium 2018

  [พร0023.1/ว213-14มิย.61]ขอเชิญประชุมการประเมินผลการปฎิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ 2/2561 (1 เมษายน-30กันยายน61)[เฉพาะคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัด ตามคำสั่ง สถจ.แพร่ที่ 11/2561 ลว.14มิ.ย.61ที่แนบมาพร้อมนี้]

  [พร0023.1/ว212-14มิย.61]การประเมินผลการปฎิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ2/2561 [1เมษายน61-30กันยายน 61](เฉพาะ ขรก. สถจ.และสถอ.ทุกท่าน)

  [พร0023.1/ว7831-31พค.61]ขอเชิญเป็นองค์กรร่มสนับสนุนการจัดกิจกรรมและแจ้งข่าว วันจักรยานโลก

  [พร0023.1/ว197-31พค61]แจ้งโครการอบรมพัฒนาบุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชน

   

  [พร0023.1/ว193-24พค61]ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม

  753 เรื่อง (26 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.05 วินาที