• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4629
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [7 ก.พ 55]ประกาศ อบต.วังชิ้น เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จำนวน ๒๔ สายทาง
  [7 ก.พ 55]ประกาศ อบต.ห้วยไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการ ซ่อมแซมฝายคอนกรีต
  [6 ก.พ 55]ประกาศทต.ร้องกวาง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
  [3 ก.พ 55]ประกาศ ทต.บ้านถิ่น เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองร่องฮ่าง หมู่ที่ 3 ต.บ้านถิ่น
  [31 ม.ค 55]ประกาศ อบต.แม่ทราย เรื่อง ผลการพิจารณาเปิดซองราคาตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  [31 ม.ค 55]ประกาศ อบต.กาญจนา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์(สมทบ)ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
  [31 ม.ค 55]ประกาศทต.สวนเขื่อน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลสวนเขื่อนพร้อมปรับเกลี่ย
  [31 ม.ค 55]ประกาศ ทต.สวนเขื่อน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
  [25 ม.ค 55]ประกาศ อบต.บ้านเหล่า เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงถนนลาดยางฯ
  [24 ม.ค 55]ประกาศ ทต.แม่คำมี เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้าง
  [23 ม.ค 55]ประกาศ ทต.ป่าแมต เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
  [23 ม.ค 55]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอลฟิลท์ติคคอนกรีตและปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  [23 ม.ค 55]ประกาศ อบต.นาจักร เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้าง 3 โครงการ
  [20 ม.ค 55]ประกาศ อบต.บ้านเหล่า เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานปรังปรุงถนนลาดยางฯ
  [18 ม.ค 55]ประกาศ ทต.ร้องกวาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
  [18 ม.ค 55]ประกาศ อบต.วังหลวง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
  [17 ม.ค 55]ประกาศ ทต.แม่คำมี เรื่อง ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)
  [13 ม.ค 55]ประกาศ อบต.วังธงเรื่อง ผู้ชนะการประมูลราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ(ดับเพลิง)อเนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  [12 ม.ค 55]ประกาศ อบต.แม่ทราย เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [11 ม.ค 55]ประกาศ อบต.ตำหนักธรรม เรื่อง สอบราคาจ้าง
   [10 ม.ค 55]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมชนเชตะวัน
  [9 ม.ค 55]ประกาศ ทต.วังชิ้น เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  [9 ม.ค 55]ประกาศ ทต.วังชิ้น เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  [6 ม.ค 55]ประกาศ อบต.ห้วยไร่ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๐ โครงการ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
  [4 ม.ค 55]ประกาศ ทต.วังชิ้น เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู
  [30 ธ.ค 54]ประกาศ อบต.วังธง เรื่อง ผู้ที่มีคุณสมบัติประมูลราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ(ดับเพลิง)เอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร
  [28 ธ.ค 54]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง
  [7 ธ.ค 54]ประกาศ อบต.ต้าผามอก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
  [6 ธ.ค 54]ประกาศ ทต.แม่คำมี เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการเช่าที่ดินเพื่อทิ้งขยะพร้อมกำจัดขยะมูลฝอย
  [6 ธ.ค 54]ประกาศ อบต.วังธง เรื่อง ประมูลราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ(ดับเพลิง)เอนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  251 เรื่อง (9 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที