• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4629
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [7 ต.ค 54]ประกาศ อบต.ทุ่งแค้ว เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
  [12 ก.ย 54]ประกาศ อบต.บ้านปง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา 2 โครงการ
  1.สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงท่าข้าม
  2.สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง หมู่ที่ 1–6
  [31 ส.ค 54]ประกาศ อบต.กาญจนา เรื่อง สอบราคาจ้าง 2 โครงการ
  [26 ส.ค 54]ประกาศ อบต.ดอนมูล เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง 3 โครงการ
  [22 ส.ค 54]ประกาศ อบต.ห้วยไร่ เรื่อง ความประสงค์จะจัดทำเวปไซด์หน่วยงาน เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่  มีความประสงค์จะจัดทำเวปไซด์หน่วยงาน สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานปลัด โทร 086-4308741 FAX 086-4308742 
  [22 ส.ค 54]ประกาศ อบต.วังธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
  [18 ส.ค 54]ประกาศ ทต.วังชิ้น เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  [17 ส.ค 54]ประกาศ อบต.ทุ่งน้าว เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการ"ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว"
  [16 ส.ค 54]ประกาศ ทต.แม่จั๊วะ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานของเทศบาลฯ จำนวน 2 โครงการ
  [16 ส.ค 54]ประกาศ ทต.แม่คำมี เรื่อง สอบราคาจ้างดัดแปลงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 5 ตัน ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน 81-1845 แพร่
  [16 ส.ค 54]ประกาศ อบต.แม่ยางตาล เรื่อง สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
  [16 ส.ค 54]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานจีน
  [15 ส.ค 54]ประกาศ อบต.หัวฝาย เรื่อง สอบราคาจ้างจำนวน 5 โครงการ
  [8 ส.ค 54]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง
  [1 ส.ค 54]ประกาศ ทต.สอง เรื่อง ผลิตไบโอดีเซลเพื่อใช้สำหรับรถยนต์
  [5 ส.ค 54]ประกาศ อบต.วังชิ้น เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา ของ อบต.วังชิ้น
  [4 ส.ค 54]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลำเหมืองหิต บริเวณห้าแยกประตูมาร
  [5 ส.ค 54]ประกาศ ทต.สวนเขื่อน เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙ และ ๑๐ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีการประมูลการจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)
  [2 ส.ค 54]ประกาศ อบต.นาจักร เรื่อง สอบราคาจ้าง
  [28 ก.ค 54]ประกาศ อบต.สบสาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย
  [28 ก.ค 54]ประกาศ อบต.บ้านถิ่น เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บริเวณลำเหมืองร่องฮ่าง หมู่ที่ 3 ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่
  [27 ก.ค 54]ประกาศ ทต.ป่าแมต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
  [27ก.ค54]ประกาศ อบต.ร้องกวาง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไม้ไผ่
  [26 ก.ค 54]ประกาศ อบต.ห้วยม้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑
  [25 ก.ค 54]ประกาศ อบต.วังธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
  [22 ก.ค 54]ประกาศ ทต.ร้องกวาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ คอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลร้องกวาง
  [21 ก.ค 54]ประกาศ ทต.แม่คำมี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านปง ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
  [21 ก.ค 54]ประกาศ อบต.ปงป่าหวาย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ พื้นที่หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
  [21 ก.ค 54]ประกาศ อบต.กาญจนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  [21 ก.ค 54]ประกาศ อบต.วังธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
  251 เรื่อง (9 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที