• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4629
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [21 ก.ค 54]ประกาศ อบต.ร่องฟอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
  [21 ก.ค 54]ประกาศ อบต.ทุ่งน้าว เรื่อง สอบราคาจ้างของ อบต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่
  [21 ก.ค 54]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง
  [21 ก.ค 54]ประกาศ อบต.ห้วยไร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสอบราคา
  [20 ก.ค 54]ประกาศ ทต.วังชิ้น เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวผาวัวเลีย ประจำเดือนมิถุนายน 2554
  [14 ก.ค 54]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาซื้อตราสัญลักษณ์
  [14 ก.ค 54]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง
  [14 ก.ค 54]ประกาศ ทต.ร้องกวาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสาร(ปรับอากาศ)
  [14 ก.ค 54]ประกาศ ทต.แม่คำมี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับก่อสร้างบ้านตามโครงการ"บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา"
  [14 ก.ค 54]ประกาศ ทต.ร้องกวาง เรื่อง สอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 เทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
  [12 ก.ค 54]ประกาศ อบต.ตำหนักธรรม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม.บริเวณจากบ้านนายบุญส่ง อุปนันไชย ถึงอ่างเก็บน้ำบ้านดง หมู่ที่ ๒ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
  [12 ก.ค 54]ประกาศ อบต.ตำหนักธรรม เรื่อง สอบราคาจ้าง
  [12 ก.ค 54]ประกาศ อบต.ต้าผามอก เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็กมีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว 60.00 เมตร (หน้าบ้านนายศรีวงศ์ คำอ่อง)
  [8 ก.ค 54]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างอาคาร กองสวัสดิการสังคม
  [7 ก.ค 54]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแพร่
  [7 ก.ค 54] ประกาศ อบต.หัวฝาย เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง 9 โครงการ
  [6 ก.ค 54] ประกาศ อบต.หัวฝาย เรื่อง ส่งประกาศสอบราคาจ้าง 9 โครงการ
  [6 ก.ค 54] ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำสนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
  [6 ก.ค 54] ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง
  [1ก.ค54]ประกาศ ทต.ป่าแมต เรื่อง แจ้งผลประมูลงานจัดซื้อรถบรรทุกขนาดกลาง ชนิด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งกระบะและหลังคาอลูมิเนียม ด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์
  [1ก.ค54]ประกาศ อบต.วังธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
  [24มิ.ย54]ประกาศ อบต.หัวฝาย เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมเตาเผาแบบสองช่องและปล่องควันเมรุเผาศพ ณาปนสถานป่าช้าขี้หนอน บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ 12 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
  [24มิ.ย54]ประกาศ อบต.แม่ยางฮ่อ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำบาดาล บ้านแม่ยางเปี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
  [23มิ.ย54]ประกาศ อบต.ห้วยไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนป่าห้วยไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
  [23มิ.ย54]ประกาศ อบต.ตำหนักธรรม เรื่อง รับคนงานเพื่อทำงานก่อสร้างรางรินส่งน้ำ ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองหนองไข่ จังหวัดแพร่
  [22มิ.ย54]ประกาศ ทต.แม่คำมี เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ศรีภูมิ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
  [22มิ.ย54]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
  [21มิ.ย54]ประกาศ อบต.แม่ยางตาล เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบายน้ำ และโครงการล้อมรั้วและตกแต่งภูมิทัศน์ประปาหมู่บ้าน
  [22มิ.ย54]ประกาศ อบต.บ้านเหล่า เรื่อง ส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
  [22มิ.ย54]ประกาศ ทม.แพร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง
  251 เรื่อง (9 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที