• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4629
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  ประกาศอบต.แม่ทราย เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวัวเน่า บ้านแม่ทรายใต้หมู่ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา
  ประกาศ อบต.แม่คำมี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
  ประกาศเทศบาลเมืองแพร่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครั้งที่ ๒)
  ประกาศ อบต.กาญจนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  ประกาศเทศบาลตำบลวังชิ้น เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น หมู่ที่ 10 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำมี เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้าง ที่จ่ายจากเงินสะสม 1 โครงการ และที่จ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จำนวน 11 โครงการ รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม เรื่อง สอบราคาจ้าง
  ประกาศ อบต.วังหลวง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ
  ประกาศสอบราคาจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
  ประกาศ อบต.ร่องฟอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ
  ประกาศ อบต.ร่องฟอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.มีฝาปิด จำนวน 5 โครงการ
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำมี เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1 โครงการ และจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส.2554 จำนวน 11 โครงการ รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ
  ประกาศ อบต.บ้านเหล่า เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๐ พรรษา ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
  ตารางรายรับขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง คลิกที่นี้
  ตารางรายจ่ายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง คลิกที่นี้
  [พร73902/ว.55-28มี.ค54]ประกาศ อบต.บ้างกวาง เรื่อง ขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ จำนวน 33 รายการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง  สอบราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 4
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจำนวน  ๖  โครงการ ตำบลพระหลวง  อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

  [พร53902/ว.200-18มี.ค54]ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น สอบราคาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ม.2 ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ ปริมาณงานกว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.04 ม.
  [พร52008/971-10มี.ค54]สอบราคาซื้อรถยนต์แบบตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบ 5 ประตู
  ประกาศ อบต.บ้านกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและงานวางท่อ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง
  [พร53101/ว.315-4มี.ค54]ข่าวผาวัวเลีย ข่าวเทศบาลตำบลวังชิ้น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมา
  [พร53402/ว.0221-9มี.ค54]ส่งประกวดสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย)
  [พร72902/ว.159-7มี.ค54]ประกาศ อบต.ตำหนักธรรม เรื่อง สอบราคาจ้าง
  [พร53302/ว.127-4มี.ค54]ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 โครงการ จำนวน 10 จุด ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
  [พร52002/910-3มี.ค54]สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่อาบน้ำสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแพร่
  251 เรื่อง (9 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที