• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4524
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0023.2/ว3072-10ส.ค.60]การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ

  [พร0023.2/ว13707-8สค60]กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู ฯ รอบเดือนเมษายน2560

  [พร0023.2/ว2986-4สค60]โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ ปีงบ60

  [พร0023.2/ว2985-4สค60]แจ้งผลประเมินผลงานข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน 59

  [พร0023.2/13548-4สค60]การประชุมและติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว274-3สค60]ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ

  [พร0023.2/ว2956-2สค60]การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

  [พร 0023.2/ว262-31ก.ค.60]รายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิมและพนักงานจ้างตามภารกิจคนเดิม ปีงบประมาณพ.ศ. 2561

  [พร0023.2/ว257-26กค60]ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ2561 - 2563

  [พร 0023.2/ว2825-21ก.ค.60]สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รองปลัดองค์กรปกครองท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว2823-21กค60]มติ การประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2560

  (ไฟล์แนบ )

  [พร 0023.2/ว2808-20ก.ค.60]สำรวจข้าราชการครู พนังงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำร้องขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นฯ

  (ไฟล์แนบ ดาวน์โหลด)

  [พร0023.2/ว2821-21กค60]มติ การประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 19 ก.ค.2560

  [พร 0023.2/ว 2762-28ก.ค.60]กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2558

  [พร 0023.2/2769.2-18ก.ค.60]หารือการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอบต.ซึ่งไปช่วยราชการตามคำสั่ง คสช. ที่59/2559

  [พร0023.2/ว2754-17กค60]แจ้งผลสัมฤทธฺ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น(กรณีผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 รอบเดือนตุลาคม 2558)

  [พร0023.2/ว2750-17กค60]การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563

  [พร 0023.2/ว2697-13ก.ค.60]แนวทางการรักษาตำแหน่งบริหารเกินกว่า150 วัน กรณีได้รับผลกระทบตามคำสั่ง คสช. ที่ 8/2560

  [พร0023.2/ว2689-13กค60]ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน 2560

  (ไฟล์แนบ 1)

  (ไฟล์แนบ 2)

  (ไฟล์แนบ 3)

  .

  [พร0023.2/ว2622-10กค60]การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563

  (ไฟล์แนบ)

  [พร0023.2/ว11679-10กค60]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ61

  [พร0023.2/ว227-4กค60]การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ลำดับสำรอง)

  [พร0023.2/ว2549-3กค60]การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว2504-30มิย60]ข้อบังคับครุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2559

  (ไฟล์แนบ ต่อ)

  [พร0023.2/ว2503-30มิย60]ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2560

  [พร0023.2/ว2492-28มิย60]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ60 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม

  [พร0023.2/ว2491-28มิย60]การดำเนินโครงการคัดเลือกข้าราชการส่วนท่องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ ประจำปีงบ 59

  [พร0023.2/ว2402-22มิย60]การสำรวจข้อมูลด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  (ไฟล์แนบ)

  [พร0023.2/ว2437]มติที่ประชุม ก.อบต. จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2560

  [พร0023.2/ว-22มิย60]มติ ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย 2560

   

   

   

  [พร 0023.2/ว2389-22มิ.ย.60]ซักซ้อมแนวทางกาจัดทำงบประมาณร่ายจายประจำปีงบประมาณ 2560ฯ

  1638 เรื่อง (55 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที