• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน

   

  - ตุลาคม ปี 2559
  - พฤศจิกายน ปี 2559
  - ธันวาคม ปี 2559
  - มกราคม ปี 2560
  - กุมภาพันธ์ ปี 2560
  - มีนาคม ปี 2560
  - เมษายน 2560

  - พฤษภาคม 2560

  - มิถุนายน 2560

  -กรกฎาคม 2560

  -สิงหาคม 2560

  -กันยายน 2560

   

  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4500
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.2/ว4847-1ธค58]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ครั้งที่ 11/2558

  [พร0023.2/ว4848-1ธค58]ประกาศหลักเกณฑ์ให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน 58

  [พร0023.2/ว4844-1ธค58]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ 11/58

  [พร0023.2/ว4799-30พย58]การดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้า คสช.กรณีข้าราชการหรือพนักงานไปช่วยราชการชั่วคราว

  [พร0023.2/ว4776-27พย58]ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฎิบัติหน้าที่แทนนายก อปท.

  [พร0023.2/ว4775-27พย58]ซักซ้อมการบรรจุและแต่ตั้งครู ผดด. กรณีเรียกใช้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

  ตาราง ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2558

  ตาราง ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2558

  [พร0023.2/ว4703-24พย58]หารือแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล

  [พร0023.2/ว4662-23พย58]การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง(ระบบแท่ง) 

  [พร0023.2/ว4559-16พย58]ปลัดองค์การบริหารตำบลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.2/ว4535-13พย58]สำรวจอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบจัดทำบัญชีเงินประจำตำแหน่ง

  [พร0023.2/ว18721-11พย58]ประกาศหลักเกณฑ์โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีบริหารพนักงานเทศบาล

  [พร0023.2/ว4486-11พย58]ส่งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล อบต

  [พร0023.2/ว484-6พย58]การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเทศบาล(โบนัส)

  [พร0023.2/ว4432-9พย58]แจ้งมติที่ประชุมพนักงานเส่งนตำบลจังหวัดแพร่ 10/58

  [พร0023.2/ว4435-9พย58]แจ้งมติที่ประชุมพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ 10/58

  [พร0023.2/ว4423-9พย58]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

  [พร0023.2/ว485-6พย58]การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการอบต.(โบนัส)

  [พร0023.2/ว4402-6พย58]การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ

  [พร0023.2/ว488-6พค58]การประเมินประสิทธิภาพและการปฎิบัติราชการของเทศบาล

  [พร0023.2/ว4355-4พย58]ซักซ้อมแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

  [29ตค58]ตาราง ก.อบต จังหวัดแพร่  ครั้งที่10/2558

  [29ตค58]ตาราง ก.ท.จ. ครั้งที่10/2558

  [พร0023.2/ว4262-29ตค58]การจัดทำแผนความต้องการครูของ อปท. 

  [พร0023.2/ว473-29ตค58]รายชื่อขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ 58

  [พร0023.2/ว461-21ตค58]แนวทางปฎิบัติกรณีรองนายกรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  [พร0023.2/ว460-21ตค58]โครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว4032-12ตค58]แนวทางการปฏิบัติรองนายก อปท.รักษาราชการแทน นายก อปท.

  [พร0023.2/ว414-12ตค58]แนวทางปฎิบัติกรณี อปท.ส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป 58  

  1404 เรื่อง (47 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที