• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
   
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4518
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.2/ว986-8มีค59]ขอเชิญอบรมเพื่อต่ออายุผู้ปฎิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์

  [พร0023.2/987-8มีค59]มาตรการระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลของ อปท.

  [พร0023.2/ว949-7มีค59]ส่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคล อบต.

  [พร0023.2/ว948-7มีค59]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานบุคคลของเทศบาล

  [พร0023.2/ว950-7มีค59]ซักซ้อมแนวทางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นสู่บัญชี 5

  [พร0023.2/ว938-4มีค59]การเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

  [พร0023.2/ว893-2มีค59]สำรวจอัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์

  [พร0023.2/ว858-1มีค59]แจ้งมติที่ประชุมพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/59

  [พร0023.2/ว869-1มีค59]การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ

  [พร0023.2/ว857-1มีค59]แจ้งมติที่ประชุมพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ครั้งที่ 2/59

  [พร0023.2/ว859-1มีค59]ขอความร่วมมือการอนุมัติข้อมูลในโปรแกรมลงทะเบียนบุคลากร อปท

  [พร0023.2/ว99-25กพ59]แจ้งการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาก่อนเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ

  [ประกาศ]รายงานการประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 2/2559

  [ประกาศ]รายงานการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2559

  [พร0023.2/ว35-18กพ59]ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการลงโทษทางวินัยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

  [พร0037.2/ว3030-18กพ59]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ 2558

  [พร0023.2/ว2861-16กพ59]การประชุมสัมมนาชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจตามโครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

  [พร0023.2/ว2763-15กพ59]กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู รอบตุลาคม58

  [พร0023.2/ว608-11กพ59]การประกาศโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง

  [พร0023.2/ว574-10กพ59]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ

  [พร0023.2/ว489-4ก.พ.59]การแต่งเครื่องแบบพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบจำแนกตำแหน่งในระบบแท่ง

  [พร0023.2/ว488-4ก.พ.59]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลเทศบาล

  [พร0023.2/ว435-2กพ59]เชิญประชุมโครงการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว405-29มค59]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้ง 1/59

  [พร0023.2/ว406-29มค59]แจ้งมติที่ประชุมพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ครั้งที่ 1/59

  [พร0023.2/ว376-28มค59]แนวทางและวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

  [พร0023.3/ว1551-27มค59]มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

  [ประกาศ]ตารางบัญชีที่ประชุม ก.ท.จ.จังหวัดแพร่ 1/2559

  [ประกาศ]ตารางบัญชีที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ 1/2559

  [พร0023.2/ว1252-25มค59]การขอพระราชทานเครื่องราชและเหรียญจักพรรดิมาลา 59 

  1607 เรื่อง (54 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที