• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4528
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.2/647-26ธค61]ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลงบประมาณรายจ่าย ปีงบ 62 เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าเงินเดือนครู ฯ)

  [พร0023.2/ว5115-25ธค61]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 12/2561

  [พร0023.2/ว5111-25ธ.ค.61]ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ฉบับที่3 2561

  [พร0023.2/ว5089-24ธค61]ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียน สำนักทะเบียนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว5082-24ธค61]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 12/2561

  [พร0023.2/ว5081-24ธค61]โครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่เพิ่มเติม รุ่นที่ 38 - รุ่นที่ 43

  มติ การประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 20 ธค 61

  มติ การประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 12-2561 วันที่ 20ธค61

  [พร0023.2/ว5029-20ธค61]การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  [พร0023.2/ว4992-18ธค61]การสำรวจข้อมูลตำแหน่งศึกษานิเทศก์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

  [พร0023.2/ว17671-13ธค61]ประชาสัมพันธ์การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ กยศ.

  [พร0023.2/ว4891-11ธค61]โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

  [พร0023.2/ว4861-7ธค61]แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ

  [พร0023.2/ว4860-7ธค61]แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี

  [พร0023.2/ว4844-6ธค61]การบันทึกข้มูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ(ก.พ.7)

  [พร0023.2/ว4753-30พย61]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.2/ว4731-29พย61]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.2/ว4730-29พย61]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบบาล

  [พร0023.2/ว4708-28พย61]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2561

  [พร0023.2/ว4662-26พย61]การสรรตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560

  [พร0023.2/ว4662-26พย61]การสรรตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560

  ใบปะหน้า

  [พร0023.2/ว4693-28พย61]มติ การประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 11-2561 วันที่ 21พย61

   

  [พร0023.2/ว4649-26พย61]การรายงานสถานะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  มติ การประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 21 พย 61

  [พร0023.2/ว495-16พย61]ดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2

  (ถึง อบจ.แพร่ เทศบาลเมืองแพร่ สถ.อ.เมืองแพร่ สถ.อ.สอง สถ.อ.เด่นชัย สถ.อ.ลอง)

  [พร0023.2/ว492-15พย61]สำรวจชื่อข้าราชการครู พนักงานฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู ฯ ซึ่งยังไม่ได้ส่งรายชื่อ ส่งรายชื่อให้ กรม ฯ

  [พร0023.2/ว4445-13พย61]ยุทธศาสตร์การบริการทรัยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น 2561 - 2565

  (เอกสาร ต่อ)

  [พร0023.2/ว4417-12พย61]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบ 62

  [พร00023.2/ว474-12พย61]การพิจารณาขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562

  [พร0023.2/ว4400-9พย61]หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562

  1649 เรื่อง (55 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที