• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4551
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร023.3/ว2348-20พค61]การดำการตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พค 2561

  [พร0023.3/ว2347-20มิย61]โครงการฝึกอบรมการวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย(Clusters)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

  [พร0023.3/ว227-19มิย61]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการปรชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว226-19มิย61]ท้องถิ่นจะมอบรางวัลให้แก่ผู้บริหารองค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานทางด้านการจัดการศึกษาดีเด่น

  [พร0023.3/ว225-19มิย61]เร่งรัดการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย 2560 - 2564

  [พร0023.3/ว224-19มิย61]การขับเคลื่อนนโยบายขอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นสูงขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

  [พร0023.3/ว223-19มิย61]ขอความอนุเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี  2561

  [พร0023.3/ว222-19มิย61]งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561

  [พร0023.3/ว222-19มิย61]งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561

  [พร0023.3/ว221-18มิย61]การดำเนินการตามปฏิบัติการอย่างเข้มข้นทีสำคัญด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  [พร0023.3/ว2294-18มิย61]ขอเน้นย้ำการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค

  [พร0023.3/ว2291-18มิย61]การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

  [พร0023.3/ว220-14มิย61]โครงการอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1

  [พร0023.3/ว2290-18มิย61]การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมเฉียบพลัน น่้ำป่าไหลหลากและกินโคลนถล่ม ปี 2561

  [พร0023.3/ว219-18มิย61]โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561

  [พร0023.3/ว2283-18มิย61]การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2279-15มิย61]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2561

  [พร0023.3/ว217-15มิย61]การจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดแพร่ ปี 2561

  [พร0023.3/ว2276-15มิย.61]การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"จิตอาสาสร้างป่ารักษ์น้ำ"

  [พร0023.3/ว2231-12มิย.61]การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดอปท.ที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว2235-12มิย.61]กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเพิ่มเติม

   

  [พร0023.3/ว2232-12มิย.61]ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การผู้บริหารท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว209-8มิย.61]การดำเนินงานโครงการจัดงานลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่5 พ.ศ.2561

  [พร0023.3/ว208-8มิย.61]ขอให้อปท.เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการประกวดแข่งขันทางวิชาการของอปท.

  [พร0023.3/ว2188-8มิย61]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด

  [พร0023.3/ว206-8มิย61]รายงงานผลการดำเนินการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

  [พร0023.3/ว204-7มิย.61]แจ้งเลื่อนการจัดการอบรมโครงการดังกล่าวออกไปก่อนเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม

  [พร0023.3/ว2166-7มิย.61]การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน

  [พร0023.3/ว2162-7มิย.61]การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

  [พร0023.3/ว2156-7มิย.61]การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  4959 เรื่อง (166 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที