• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4524
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว4485-16พย60]โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบ 61

  [พร0023.3/ว399-15พย60]สำรวจตลาด

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว4417-13พย60]หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญญาลักษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฏิทินฯ

  [พร0023.3/ว4395-13พย60]แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว4399-13พย60]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบ 61

  [พร0023.3/ว394-10พย60]แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ตลาดประชารัฐ

  [พร0023.3/ว393-10พย60]แจ้งเรื่องการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือ นานาชาติ คร้งที่ 15

  [พร0023.3/ว392-10พย60]โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาด้วยแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์

  [พร0023.3/ว4377-10พย60]สรุปการมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการจัดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

  [พร0023.3/ว4376-10พย60]ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย 60

  [พร0023.3/ว391-10พย60]จัดส่งลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 6

  [พร0023.3/ว4372-10พย60]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบ 61

  [พร0023.3/ว388-8พย60]เตรียมของบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ของปีงบ 62

  [พร0023.3/ว4347-8พย60]รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบ 60 และแผนปฏิบัติงาน ปีงบ 61

  (ไฟล์แนบ)

  [พร0023.3/ว4333-8พย60]โครงการตลาดประชารัฐ

  [พร0023.3/ว4313-8พย60]การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/19085-7พย60]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ปีงบ61งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.60)

  [พร0023.3/ว4289-6พย60]การสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว4284-6พย60]โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

  [พร0023.3/4282-6พย60]แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-plan) ปีงบ 61

  [พร0023.3/ว385-3พย60]ขยายระยะเวลารายงานผลฯการกข้อมูล แผนที่ภาษี

  [พร0023.3/ว384-3พย60]สำรวจตลาด

  [พร0023.3/ว4271-3พย60]ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว382-3พย60]ดำเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุฯ

  [พร0023.3/ว4245-2พย60]ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบ 61

  [พร 0023.3/4203-1พ.ย.60]โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562 ลานกีฬา

  [พร0023.3/ว4201-31ตค60]การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในวันลอยกระทง

  [พร0023.3/ว4166-30ตค60]การกำกับดูแลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว

  [พร0023.3/ว4165-30ตค60]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย 60

  [พร0023.3/ว4162-30ตค60]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบ 61

  4635 เรื่อง (155 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที