• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4514
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว2394-27มิย60]หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 

  [พร 0023.3/ว2444-27มิ.ย.60]สำรวจถนนจุดตัดทางรถไฟ อปท.

  [พร0023.3/ว2447-26มิย60]การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 60

  [พร0023.3/ว2446-26มิย60]หลัเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 2560

  [พร0023.3/ว2442-26มิย60]การปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 

  [พร0023.3/ว2441-26มิย60]เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมนาในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาณ 2560

  [พร0023.3/ว2440-26มิย60]การดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2560

  (ไฟล์แนบ 1)

  (ไฟล์แนบ 2)

  [พร0023.3/ว2428-23มิย60]การประกวด "หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด" ระดับตำบล และ "อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัด

  [พร0023.3/ว2391-22มิย60]มาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและอปท.(Maching Fund)

  [พร 0023.3/20722มิ.ย.60]ขอส่งตัวอย่างโล่ประกาศเกียติคุณและเกียรติบัตร ในการประกวดหมู่บ้านสะอาดฯประจำปี2560

  [พร 0023.3/ว10350-21มิ.ย60]การเปิดรับคำของอาสาญี่ปุ่น

  [พร 0023.3/ว204-21มิ.ย.60]จัดประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์ประจำปี 2560

  [พร0023.3/ว205-21มิ.ย.60]การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่เด็กและเยวชนฯ

  [พร0023.3/ว203-21มิ.ย.60]กำหนดจัดประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษา ประจำปี2560

  [สธ 0911.05/ว855-21มิ.ย.60]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการเสริมศักยภาพการดำเนินงานการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับฯ

  [พร 0023.3/ว1963-20มิ.ย.60]การติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560

  [พร 0023.3/ว199-16มิ.ย.60]ขอความร่วมมือในการเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

  [พร 0023.3/ว2311-15มิ.ย.60]การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ งบประมาณ พ.ศ.2562

  [พร0023.3/ว2307-15มิย60]การแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2288-15มิย60]การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือ จำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อนการค้า

  [พร0023.3/ว2286-15มิย60]การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี2560

  [พร0023.3/ว197-14มิย60]เชิญนายก อปท. ร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน

  [พร0023.3/;193-13มิย60 ]โครงการตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Matching Fund)

  [พร 0023.3/ว194-12มิ.ย.60]โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโครงพิษสุนัขบ้า  

  [พร0023.3/ว192-12มิย60]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560

  [พร 0023.3/ว2227-9มิ.ย.60]การตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  (ไฟล์แนบ 1)

  (ไฟล์แนบ 2)

  (ไฟล์แนบ 3) 

  [พร0023.3/ว188-9มิย60]ได้มีการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2560 

  (ไฟล์แนบ ต่อ)

   

   

  [พร0023.3/ว189-8มิย60]การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว187-8มิย60]แจ้งเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.2560

  [พร 0023.3/ว2204-6มิ.ย.60]แจ้งผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-4

  4420 เรื่อง (148 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที