• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4514
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว2745-13กค58]เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการกระจายอำนาจ(เพิ่มเติม)

   [พร0023.3/ว2729-13กค58]เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการกระจายอำนาจ(การจัดการศึกษา)

  [พร0023.3/261-9กค58]การขอตั้งงบประมาณสนับสนุน ปีงบประมาณ 2558

  [พร0023.3/ว2682-8กค58]แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ8/2558

  สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.สถ.จัดสรร.พก2558ครั้ง8กค2558  

  [พร0023.3/ว2681-8กค58]แจ้งการจัดสรรงบโครงการประกันรายได้ผู้สูงอายุ ครั้งที่8/2558

  สิ่งที่ส่งมาด้วย   1.สถ.จัดสรร.ผส.2558งวด8กค2558  

  [พร0023.3/ว2683-8กค58]การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ(กรณีทองคำผันผวน)

  [พร0023.3/ว260-7กค58]การขอใช้เงินเหลือจ่ายของ อปท ปีงบ 2558   

  [พร0023.3/ว256-6กค58]แจ้งข้อเสนอแนะผลการประชุมเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์

  [พร0023.3/ว2634-6กค58]ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

  [พร0023.3/ว2633-6กค58]ส่งคู่มือประชาชนที่ออกตามความในพรบ.สาธารณสุข2535

  [พร0023.3/ว255-6กค58]ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงป.2558

  [พร0023.3/ว257-6กค58]กำกับติดตามร้านอาหารและแผงลอยให้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร

  [พร0023.3/10535 - 6กค58]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างอาคาร ศพด. และเปลี่ยนสถานที่ ศพด. ของ อปท. ปี งป.58 

  [พร0023.3/ว250-3กค58]โครงการอบรมหลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติตามผังเมืองรวมจังหวัดแพร่"

  [พร0023.3/ว252-2กค58]การขอบรรจุแผนปฏิบัติงานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. 2559 เข้าข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ประชาสัมพันธ์[พร0017.3(ศดธ)/ว2486-2กค58]การรับจดทะเบียนรายย่อยSME

   [พร0023.3/ว251-1กค58]สำรวจข้อมูลประปา ปี 47 - 58  

   [พร0023.3/ว2537-1กค58]แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายการศึกษา อปท ปี 59

  [พร0023.3/ว241-30มิย58]ประชาสัมพันธ์โครงการมาร์ชชิ่งความดี ครั้งที่3

  [พร0023.3/ว240-30มิย58]รายละเอียดโครงการประกวด สมศ. ปี 2558

  [พร0023.3/ว10153-30มิย58]แก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างอาคาร ศพด. 2558  

  [พร0023.3/;248-30มิย58]การปรับเกลี่ยงบประมาณผู้สูงอายุและคนพิการ 

  [พร0023.3/9985-29มิย58]การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ด้านท่องเที่ยวในสถานศึกษา อปท.

  [พร0023.3/ว2494-29มิย58]การประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2558

  [พร0023.3/ว246-26มิย58]แบบประเมินโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  

  [พร0023.3/ว2438-24มิย58]การดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของอปท. 

  [พร0023.3/ว2439-24มิย58]ขอความร่วมมือแนะนำเตรียมความพร้อม โรคเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์2012(MERS-CoV) 

  [พร0023.3/ว239-24มิย58]สำรวจประปาหมู่บ้าน บ่อบาดาล และบ่อน้ำตื้น 

  [พร0023.3/ว2416-23มิย58]การประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของ อปท.

  [พร0023.5/ว238-24มิย58]ส่งแบบสอบทานการปฎิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ(เมย-มิย)

  4420 เรื่อง (148 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที