• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4546
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว860-3-29กพ59]การนำหลักสูตร โตไปไม่โกง ไปจัดการเรียนสอนสถานศึกษา อปท.

  [พร0023.3/ว836-29กพ59]ขอส่งหนังสือ 15 ปี การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น

  เพิ่มเติม 1. แบบหนังสือ 15 ปี การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว102-29กพ59]กำหนดการจัดอบรมเรื่อง การพัฒนาประสิทธิผลระบบป้องกันคุณภาพสถานศึกษา

  [พร0023.3/ว101-26กพ59]สำรวจแหล่งน้ำต้นทุน (ปภจ.แพร่) 

  [พร0023.3/ว824-26กพ59]การปรับอัตราค่าจ้างของสถานธนานุบาล

  [พร0023.3/ว806-25กพ59]ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา

  [พร 0023.3/ว809-25กพ59]ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ

  [พร 0023.3/ว744-23กพ59]การส่งเอกสารการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการศึกษาของอปท

  [พร 0023.3/ว743-23กพ59]สำรวจผลการดำเนินการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

  [พร0023.3/ว96-25กพ59]การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น 2558

  [พร 0023.3/ว807-25กพ59]โครงการอบรมหลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก

  [พร 0023.3/ว805-25กพ59]ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ผู้นำอาเซียนรุ่นที่

  [พร 0023.3/ว95-25กพ59]แจ้งให้ดำเนินการเผยแพร่การปฏิบัติข่าวสารแก้ไขปัญหาความมั่นคง

  [พร0023.3/ว799-25กพ59]การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปี 59 

  [พร0023.3/156-24กพ59]แจ้งรายชื่อ อปท เข้าอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

  [พร0023.3/ว91-24กพ59]สำรวจความต้องการโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมมีส่วนผสมของยางพารา

  [พร0023.3/ว745-23กพ59]การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ

  สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.พม.คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

                        [เอกสารที่1]  [เอกสารที่ 2]

                       2. แบบรายงานสิ่งอำนวยความสะดวกฯพก.ผส. 2559

  [พร0023.3/ว740-23กพ59]แจ้งการดำเนินงาน"มหาดไทยห่วงใย ใจใส่ผู้สูงอายุ"

  สิ่งที่ส่งมาด้วย   1.แบบรายงานโครงการ มหาดไทยห่วงใย ใจใส่ผู้สูงอายุ

  [พร0023.3/ว21-17กพ59]จัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง

  [พร0023.3/ว672-16กพ59]โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลฯ

  [พร 0023.3/ว609-11กพ59]แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

  เพิ่มเติม 1.แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

              2.ปฏิทินการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว598-11กพ59]หลักการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล

  [พร0023.3/ว597-11กพ59]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจำนำ

  [พร0023.3/ว78-10กพ59]แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลสำรวจข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

  [พร0023.3/ว595-11กพ59]ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้าอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว596-11กพ59]มาตรการควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการคุณภาพโครงการอาหารเสริม(นม) 

  [พร 0023.3/ว563-9ก.พ.59]การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (LCT) ประจำปีการศึกษา 2559

  [พร0023.3/ว68-8ก.พ.59]การแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางการระบายน้ำของแม่น้ำคูคลอง ในพื้นที่จังหวัดแพร่

  [พร0023.3/103-8ก.พ.59]การแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางการระบายน้ำของแม่น้ำคูคลอง ในพื้นที่จังหวัดแพร่

  [พร 0023.3/ว537-9ก.พ.59]แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

  4870 เรื่อง (163 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที