• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
   
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4518
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว2974-29กค58]เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น งวดที่4 

  [พร0023.3/ว2973-28กค58]แจ้งผลพิจารณาร้องเรียน

  [พร0033.3/ว2963-28กค58]แก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กของ อปท. 

  [พร0023.3/ว300-23กค58][เพิ่มเติม]การจัดทำคู่มือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2928-23กค58]ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าและวัน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

  [พร0023.3/ว2920-23กค58]โครงการพัฒนาศักยภาพ อปท.ด้านคุณภาพชีวิตคนพิการ 

  เพิ่มเติม  1.โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

                2.MOUเครือข่ายพิการ

  [พร0023.3/ว2924-23กค58]เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนศพด.และจัดการศึกษาของอปท.พื้นที่ภาคใต้ 59

  [พร0023.3/ว2905-23กค58]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณปี 59 

  เพิ่มเติม 1. มท 0893.4/ว1280 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558

  [พร0023.3/ว298-23กค58]ซักซ้อมแนวทางจัดทำงบประมาณ 2559 

  [พร0023.3/11672-22กค58]อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสร้างอาคารศพด.

  [พร0023.3/ว293-22กค58]แบบรายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัด 1.5 

  [พร0023.3/ว284-21กค58]รายงานการจัดเก็บรายได้ในระบบInfo

  [พร0023.3/ว2801-20กค58]แจ้งผลการประเมินงานมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเนศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 58

  [พร0023.3/ว2830-17กค58]โครงการเฝ้าระวังโรคไข้วัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการครั้งที่2/58

  [พร0023.3/11279-17กค58]ฝึกอบรมใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโตไปไม่โกง

  [พร0023.3/ว279-17กค58]รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็ปไซต์อปท.

  [พร0023.3/ว2800-15กค58]การจัดทำคู่มือปชช.ของอปท.ตามพรบ.อำนวยความสะดวก

  เพิ่มเติม   39. จ.แพร่-แบบรายงานผลคู่มือประชาชน

  [พร0023.3/ว2799-15กค58]การจัดทำคู่มือตามพรบ.อำนวยความสะดวกพิจารณาอนุญาติของราชการปี58

  [พร0023.3/11285-17กค58]อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างอาคารศพด.ปี58

  [พร0023.3/11277-17กค58]โครงการสัมมนาภาวะผู้นำการพัฒนาเครือข่ายปฐมวัยศพด.

  [พร0023.3/ว2802-16กค58]ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหลักสูตรCommunityBasedDisasterRiskManagement

  [พร0023.3/ว272-15กค58]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อผู้บริโภค

  [พร0023.3/ว268-14กค58]แนวทางตั้งงปม.รายจ่ายสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  

  [พร0023.3/ว2744-13กค58]การประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการสันนิบาตครั้งที่7/58

  [พร0023.3/ว266-13กค58]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซต์ระบบออนไลน์ข้อสอบPISA

  [พร0023.3/ว265-13กค58]เปิดการอบรมครู/บุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์รุ่นที่2

  [พร0023.3/ว2745-13กค58]เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการกระจายอำนาจ(เพิ่มเติม)

   [พร0023.3/ว2729-13กค58]เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการกระจายอำนาจ(การจัดการศึกษา)

  [พร0023.3/261-9กค58]การขอตั้งงบประมาณสนับสนุน ปีงบประมาณ 2558

  [พร0023.3/ว2682-8กค58]แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ8/2558

  สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.สถ.จัดสรร.พก2558ครั้ง8กค2558  

  4536 เรื่อง (152 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที