• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4532
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.4/ว4096-22ต.ค.61]คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  [พร0023.4/ว4048-19ตค61]ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .....

  [พร0023.4/ว4028-18ตค61]ขอจัดส่ง Username และ รหัสผ่าน สำหรับการใช้งานระบบ ITAS

  [รหัสผ่าน ไปรับได้ที่กลุ่มงานกฏหมาย]

  [พร0023.4/ว432-17ตค61]โครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร

  [พร0023.4/ว3933-11ตค61]แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ฯ

  [พร0023.4/ว3934-11ตค61]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด

  [พร0023.4/ว3906-10ตค61]การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติหอพัก

  [พร0023.4/ว3897-9ตค61]ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

  [พร0023.4/ว3861-8ตค61]ซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว402-4ตค61]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว3797-2ตค61]ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2558

  [พร0023.4/ว3695-25กย61]ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ 

  [พร0023.4/ว3638-21กย61]การจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ

  [พร0023.4/ว3607-18กย61]ขอเชิญประชุมหอพัก

  [พร0023.4/ว3569-14กย61]หารือการเบิกจ่ายเงินโครงการสืบสานวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวของผู้สูงอายุตำบลไผ่โทน ประจำปี 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จัหวัดแพร่

  [พร0023.4/ว3568-14กย61]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) 2561

  [พร0023.4/ว342-3กย61]กำหนดพัสดุที่ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2)

  [พร0023.4/ว340-3กย61]ขอให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดแพร่

  [พร0023.4/ว341-3กย61]ให้เทศบาลเมือง ดำเนินการสำรวจข้อมูลหอพักดังกล่าวในพื้นที่ ฯ

  [พร0023.4/ว3366-31สค61]แนวทางการเตรียมพร้องรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปรงบประมาณ 2561

  [พร0023.4/ว3294-24สค61]ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว3286-24สค61]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว329-22สค61]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักกฏหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี หลักสูตรที่ 4 คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว413-17สค61]ขอให้อำเภอสำรวจข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบสำรวจที่ส่งมาพร้อมนี้

  [พร0023.4/ว318-16สค61]เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

  [พร0023.4/ว3043-4สค61]แจ้งแนววินิจฉัยข้อหารือในประเด็นเกี่ยวกับการแนวทางปฏิบัติกรณีซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน ที่ถือเป็น งานก่อสร้าง

  [พร0023.4/ว2999-6สค61]โครงการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นในการจัดทำกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

  [พร 0023.4/ว 10946-6 ส.ค.61]ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตอันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้าง บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน

  [พร0023.4/ว2966-3ส.ค.61]ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว10512-24กค61]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการรายผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  688 เรื่อง (23 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.05 วินาที