• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่
  เมนูหลัก
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4288
  คำแนะนำ: 18
    

      สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
  เรื่องทั้งหมด

  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: เรื่องทั้งหมด

  บทความข้อคิดเห็นต่างๆครั้งคะแนนวันการจัดการ
  · [พร0037.3/ว.5405-3ธ.ค55]ตรวจสอบดำเนินโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเสียหายจากภัยพิบัติฯ425552012-12-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.5404-3ธ.ค55]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี56 อุดหนุนการศึกษา231852012-12-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.454-3ธ.ค55]ซักซ้อมการเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท.233952012-12-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.453-3ธ.ค55]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท.242252012-12-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.5395-3ธ.ค55]อนุมัติให้ดำเนินโครงการและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี329452012-12-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.1/ว.452-3ธ.ค55]แจ้งกำหนดการขอผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น344042012-12-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.5388-3พ.ย55]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556248402012-12-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.4/ว.5386-3ธ.ค55]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของ อปท.349042012-12-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · พร0037.2/ว.5389-3ธ.ค55]สำรวจงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๕๖35154.52012-12-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ ว.5371-30พ.ย55]การบันทึกข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น232042012-11-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ ว.5342-29พ.ย55]แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพระดาบสสัญจร222652012-11-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.451-28พ.ย55]ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่ข้าราชการฯ356042012-11-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.20143-28พ.ย55]หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาปรับเงินเดือนฯ35854.52012-11-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.20140-28พ.ย55]การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดแนบท้ายประกาศหลักเก338502012-11-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.5327-28พ.ย55]หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงา23834.662012-11-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.5325-28พ.ย55]ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาฯ332852012-11-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.21121-28พ.ย55]การสำรวจรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบฯ23884.752012-11-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.4/ว.5302-27พ.ย55]ให้ อปท.พิจารณาการสนับสนุนงบประมาณซื้อกล่องบรรจุถุงยางฯ23854.752012-11-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.5303-27พ.ย55]แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕25044.332012-11-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [27 พ.ย 55]ประมาณการราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน23554.332012-11-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.4/ว.449-27พ.ย55]โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจฯ333142012-11-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.5239-22พ.ย55]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕26744.52012-11-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.448-23พ.ย55]กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้มีสิทธิที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรั32664.662012-11-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.447-23พ.ย55]กระทรวงการคลังยกเลิกการเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต220952012-11-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.5230-22พ.ย55]การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ปี ๒๕๕๖332042012-11-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.5229-22พ.ย55]การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS44374.332012-11-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.5224-22พ.ย55]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.255644034.332012-11-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.4/ว.445-22พ.ย55]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง43404.52012-11-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.5225-22พ.ย55]โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล13914.52012-11-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.1/ว.444-22พ.ย55]การดำเนินโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลฯ451242012-11-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ ว.5217-22พ.ย55]การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ330942012-11-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ ว.446-22พ.ย55]ให้อำเภอเเจ้ง อปท.ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้าน34834.52012-11-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ ว.5222-22พ.ย55]การตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านขาดเเคลนน้ำอุปโภค บริโภค 13654.662012-11-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.433-21พ.ย55]แจ้งยุติการทำวารสารท้องถิ่นไทย12924.52012-11-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.442-21พ.ย55]การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนฯ23754.52012-11-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.19735-20พ.ย55]รายงานข้อมูลอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น252242012-11-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.634-20พ.ย55]ขอรับคืนเอกสารการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ13884.52012-11-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.441-19ก.ย55]การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนจ่ายจัดการศึกษาฯ239052012-11-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.440-19พ.ย55]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท.238752012-11-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · พร0037.3/ ว.5190-19พ.ย55]ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันปัญหายาเสพติด24124.52012-11-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ ว.5189-19พ.ย55]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฏกระทรวงการเเพทย์แผนไทยฯ43544.662012-11-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.5188-19ก.ย55]การซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนฯ036702012-11-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.439-19ก.ย55]การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการฯ030602012-11-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.438-16ก.ย55]ส่งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท.13264.752012-11-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.5170-16พ.ย55]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ544942012-11-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.4/ว.437-15พ.ย55]แจ้งกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ฯ137842012-11-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ ว.5162-15พ.ย55]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็141652012-11-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.5121-14พ.ย55]ขอเชิญประชุมคณะ(ก.อบต.จังหวัดแพร่)ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕24724.252012-11-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.1/ว.436-14พ.ย55]ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมเรื่องชี้แจงข้อราชการ34184.332012-11-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ ว.5122-14พ.ย55]การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหารสมาชิกฯ332252012-11-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.5107-13พ.ย55]การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อปท.และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ239342012-11-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ ว.435-13พ.ย55]การปรับปรุงแบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการฯ23594.52012-11-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ ว.5099-12พ.ย55]ติดตามผลการซักซ้อมการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแผนที่ฯ026402012-11-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.434-12พ.ย55]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท.25074.52012-11-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.1/ว.433-12พ.ย55]โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลฯ334442012-11-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ ว.5090-12พ.ย55]โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศฯ123142012-11-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ ว.5089-12พ.ย55]สำรวจข้อมูลผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้ป่ว333452012-11-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ ว.5088-12พ.ย55]หนังสือเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเอดส์222042012-11-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ ว.5072-9พ.ย55]ปฏิบัติการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน23164.52012-11-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [9 พ.ย 55]รายชื่อข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ.แพร่ที่เสนอขอเครื่องราชฯ36104.52012-11-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.5071-9พ.ย55]การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาลฯ23514.662012-11-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ ว.5062-8พ.ย55]การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ228502012-11-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ ว.5055-8พ.ย55]ขอแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและแนวทางการจัดซื้ออาหารเสริมฯ224752012-11-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ ว.5043-8พ.ย55]โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖225252012-11-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ ว.5042-8พ.ย55]ประชาสัมพันธ์การปกป้องสถาบันสำคัญหลักของชาติ22464.662012-11-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ ว.5041-8พ.ย55]เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ฯ12324.662012-11-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ ว.5040-8พ.ย55]การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 326342012-11-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ ว.5039-8พ.ย55]การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 218742012-11-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ ว.5038-8พ.ย55]บันทึกข้อตกลงความร่วมมือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานฯ010602012-11-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ ว.5030-7พ.ย55]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการกระจายอำนาจให้ อปท.060342012-11-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.431-7พ.ย55]หารือการให้ลูกจ้างประจำ อบต.รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วครา152702012-11-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.5014-6พ.ย55]โคงการประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีฯ146252012-11-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ ว.5022-6พ.ย55]ขอส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชา228642012-11-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ ว.5013-6พ.ย55]มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท.11984.752012-11-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ ว.5018-6พ.ย55]การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแก่คนพิการฯ256552012-11-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ ว.5017-6พ.ย55]การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแก่ผู้สูงอายุฯ26124.52012-11-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.4/ว.430-6พ.ย55]การฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕354102012-11-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ ว.4994-5พ.ย55]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่คนพิการฯ34504.662012-11-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4993-5พ.ย55]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ผู้สูงอายุ343542012-11-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.1876-5พ.ย55]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ34204.52012-11-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4991-5พ.ย55]การเลือกกรรมการ ก.ส.ท.ผู้แทนเทศบาลตามระเบียนกระทรวงฯ32624.332012-11-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.1/ว.4989-5พ.ย55]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภา อบต. ประจำปี ๒๕๕๖345442012-11-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.1/ว.4988-5พ.ย55]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภา อบต. ประจำปี ๒๕๕๖25164.332012-11-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.18782-2พ.ย55]โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดทำบัญชีฯ24534.52012-11-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.4/ว.4969-2พ.ย55]แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารฯ24354.662012-11-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4970-2พ.ย55]โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ023802012-11-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.427-2พ.ย55]รายงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล021602012-11-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4968-2พ.ย55]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาประเมิน ต.ค ๕๓236642012-11-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.1/ว.429-2พ.ย55]ขอเชิญประชุม34634.662012-11-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4974-2พ.ย55]การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการฯ229052012-11-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4964-2พ.ย55]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อการอ่านฯ024902012-11-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4962-2พ.ย55]การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบ้านฯ023402012-11-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4947-1พ.ย55]เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ22854.52012-11-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4943-31ต.ค55]ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ"หนึ่งใจ...ให้ประชาชน"012402012-11-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [31 ต.ค 55]ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ฯ253352012-11-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4927-31ต.ค55]การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกข้าราชการฯ038002012-11-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4926-31ต.ค55]การกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารงานทั่วไปฯ034702012-11-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4925-31ต.ค55]หารือการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วน13154.332012-11-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ ว.4933-31ต.ค55]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บจัดสรรรายได้ฯ35134.52012-11-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [31 ต.ค 55]แบบรายงาน ก.เทศบาล เพื่อพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการจ้างพนักงานฯ341442012-10-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [31 ต.ค 55]บัญชีรายละเอียดการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เทศบาลดำเนินการจ้างฯ229242012-10-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4924-31ต.ค55]การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหารฯ029502012-10-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4828-31ต.ค55]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง หน.ส่วน ระดับ ๗234552012-10-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4903-30ต.ค55]แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง34294.662012-10-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4900-30ต.ค55]การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี ๕๖32994.752012-10-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · พร0037.3/ว.18565-30ต.ค55]การจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ32404.52012-10-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.425-30ต.ค55]จัดสรรค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่ 4/255525764.252012-10-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4893-30ต.ค55]โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ233252012-10-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4896-30ต.ค55]การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพผลฯ056702012-10-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4894-30ต.ค55]แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕271042012-10-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4878-29ต.ค55]แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ036502012-10-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4873-29ต.ค55]มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีกฏกระทรวงฯ024102012-10-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4874-29ต.ค55]แจ้งมติการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕275842012-10-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4864-26ต.ค55]ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ"หนึ่งใจ....ให้ประชาชน"22514.252012-10-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4863-26ต.ค55]รับสมัครบุคลากรของ อปท.ข้าศึกษาในหลักสูตร รพศ.ฯ024702012-10-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.421-26ต.ค55]สำรวจและบันทึกข้อมูลโครงการระบบจัดเก็บและบันทึก227242012-10-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.4850-25ต.ค55]การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปี14424.662012-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4833-25ต.ค55]การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลันฯ23334.52012-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4832-25ต.ค55]หารืออำนาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฯ246902012-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.420-24ต.ค55]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบ ๒๕๕๕251642012-10-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4821-24ต.ค55]โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ257242012-10-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.4818-24ต.ค55]กำหนดแบบรายงานงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนฯ066902012-10-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4801-22ต.ค55]โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานฯ35384.332012-10-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.4784-19ต.ค55]การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีฯ243902012-10-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.419-22ต.ค55]หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน23954.752012-10-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4785-18ต.ค55]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่ยุคอาเซียนฯ131342012-10-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4786-19ต.ค55]ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนใน ก.ท.จ.แทนตำแหน่งที่ว่าง137402012-10-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4769-18ต.ค55]การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE328652012-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4768-18ต.ค55]การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาฯ22474.662012-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4770-18ต.ค55]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ(ก.อบต.แพร่)ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕161142012-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.418-18ต.ค55]บันทึกการกำจัดโรคพิษสนัขบ้าให้บรรลุผลสำเร็จตามอนามัยโลก130342012-10-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4763-18ต.ค55]มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการกำหนดระดับตำแหน่ง26544.52012-10-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4762-18ต.ค55]การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาฯ34174.752012-10-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.417-17ต.ค55]หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางก่อสร้างของทางราชการ24864.52012-10-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.416-17ต.ค55]การประชุมปฎิบัติการด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างฯ25144.662012-10-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4745-17ต.ค55]การกำหนดให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ149752012-10-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.4/ว.415-17ต.ค55]ดำเนินการขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียนโครงการอบรมฯ25074.332012-10-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [17 ต.ค 55]ขอให้บุคลากรในสังกัด อปท.ทุกแห่งตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับประกาศฯ036302012-10-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.414-17ต.ค55]ส่งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท.242052012-10-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.1/ว.413-16ต.ค55]แจ้งให้ อปท.รายงานสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย ปี ๕๖247352012-10-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4732-16ต.ค55]รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเค35094.332012-10-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4731-16ต.ค55]การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการจัดการศึกษาฯ133902012-10-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.411-12ต.ค55]เร่งรัดการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน33954.52012-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.412-12ต.ค55]แจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดทำแผนขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ044802012-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4703-12ต.ค55]แจกจ่ายหนังสือการกระจายอำนาจของ อปท.030402012-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4702-12ต.ค55]การเลือกกรรมการ ก.ส.ท.ผู้แทนของเทศบาลฯ325102012-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.410-11ต.ค55]บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติก22834.332012-10-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.4690-11ต.ค55]การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๕25034.52012-10-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4678-10ต.ค55]หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ245542012-10-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.4/ว.4677-10ต.ค55]การรักษาราชการแทนกรณีผู้บริหารท้องถิ่นปฎิบัติหน้าที่ฯ77574.332012-10-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.408-10ต.ค55]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการบริหารฯ031202012-10-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.407-10ต.ค55]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ233602012-10-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.406-10ต.ค55]จัดหลักสูตรการอบรม ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖135842012-10-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.4682-10ต.ค55]โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการฯ252742012-10-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [10 ต.ค 55]ขอให้บุคลากรในสังกัด อปท.ทุกแห่งตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับประกาศนียบั59554.52012-10-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.405-10ต.ค55]การจัดทำแผนขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ456052012-10-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4665-10ต.ค55]สำรวจข้อมูลการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการฯ46954.52012-10-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.4/ว.4662-9ต.ค55]การกำหนดหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลฯ45394.52012-10-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.404-8ต.ค55]การจัดสรรบัตรสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ฯ13214.332012-10-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4639-8ต.ค55]การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ428642012-10-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4618-5ต.ค55]โครงการอบรมพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณ342202012-10-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4616-5ต.ค55]ขอหารือการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินของโรงงานแบตเตอรี่ทหา43834.662012-10-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4614-5ต.ค55]ประชาสัมพันธ์ประกาศฯฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ปี 2555024602012-10-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4612-5ต.ค55]ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิฯ025602012-10-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4605-5ต.ค55]การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี23544.252012-10-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.4603-5ต.ค55]แนวทางการดำเนินการตามนโยบายOne Tablet per CHILD010802012-10-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4530-28ก.ย55]แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางการใช้งบประมาณรายจ่ายฯ012302012-10-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4617-5ต.ค55]การคัดเลือกผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลฯ035102012-10-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.403-5ต.ค55]จัดสรรเงินภาคเหมืองแร่ งวดที่ 3/2555045852012-10-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.4600-5ต.ค55]การเเสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำฯ23264.52012-10-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4571-4ต.ค55]ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกปรับปรุง030402012-10-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.402-3ต.ค55]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท.155102012-10-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [ที่ พิเศษ ว.11/2555-3ต.ค55]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ16964.332012-10-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4567-3ต.ค55]โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น034002012-10-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4566-3ต.ค55]ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา533352012-10-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4565-3ต.ค55]โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่นฯ023702012-10-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.1/ว.400-1ต.ค55]การรับ-ส่ง หนังสือราชการจาก สนง.ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ฯ59714.332012-10-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.4542-1ต.ค55]แบบสำรวจความพร้อมในการดำเนินงานระบบ e-LAAS35354.52012-10-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4549-1ต.ค55]การให้บริการทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง127502012-10-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4544-1ต.ค55]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ(ก.อบต.จ.แพร่) ครั้งที่ ๑๐/๕๕484442012-10-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4523-28ก.ย55]โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการครู ปี ๒๕๕๖632752012-10-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.398-28ก.ย55]ตรวจสอบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและพนักงานครู036902012-10-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4532-28ก.ย55]แจ้งประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างฯ020102012-10-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4531-28ก.ย55]การดำเนินงามตามกฎหมายซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ ฯ229602012-10-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4512-28ก.ย55]ผลการเลือกผู้บริหารเทศบาลเมืองและผู้บริหาร อบต.ฯ122102012-10-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4510-28ก.ย55]ผลการเลือกผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารเท525902012-10-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4509-28ก.ย55]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเเละวิธีการกำหนดประโยชน์44484.752012-10-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.396-27ก.ย55]สำรวจสภาพเศรษฐกิจของข้าราชการครูฯ333342012-10-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.4518-28ก.ย55]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติฯ44544.662012-10-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.4508-28ก.ย55]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการโอนภารกิจการก่อสร้างฯ030902012-10-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.397-28ก.ย55]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท.026302012-10-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.-27ก.ย55]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท.34484.252012-09-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.394-26ก.ย55]การดำเนินการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕013302012-09-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4492-26ก.ย55]การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้020802012-09-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.393-26ก.ย55]ขอส่งคู่มือการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น53584.332012-09-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.4471-25ก.ย55]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท.44244.52012-09-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.4/ว.4465-25ก.ย55]การชำระค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย54604.52012-09-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.1/ว.4466-25ก.ย55]มอบหมายให้ราชการปฏิบัติหน้าที่108954.52012-09-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ ว.4461-25ก.ย55]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕839052012-09-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4455-25ก.ย55]การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ625842012-09-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4453-25ก.ย55]หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลฯ466102012-09-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4448-24ก.ย55]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ท.จ.แพร่ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕464502012-09-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4451-24ก.ย55]ขอเชิญประชุมคณะ(ก.อบต.แพร่)ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕345952012-09-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ ว.4450-24ก.ย55]การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินฯ546352012-09-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.390-24ก.ย55]เรื่องเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพฯ65644.332012-09-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ ว.391-24ก.ย55]รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท.ฯ54024.332012-09-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4429-21ก.ย55]ข้อสั่งการของรองนายยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ222102012-09-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4423-21ก.ย55]มาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาไอซ์32163.52012-09-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4422-21ก.ย55]การวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรฯ318202012-09-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4438-24ก.ย55]การกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารทั่วไปฯ542702012-09-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4437-24ก.ย55]หารือการกำหนดตำแหน่งบริหาร กรณีเทศบาลได้ปรับขนาดฯ23864.52012-09-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ ว.4436-24ก.ย55]การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินฯ33304.332012-09-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ ว.4435-24ก.ย55]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๕ฯ43754.52012-09-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.390-20ก.ย55]สำรวจครูผู้ดูแลเด็กฯ ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมโครงการอบรมฯ62704.752012-09-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4428-21ก.ย55]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ030102012-09-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4425-21ก.ย55]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕243152012-09-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ ว.4424-21ก.ย55]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บจัดสรรรายได้ฯ126602012-09-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.1/ว.386-20ก.ย55]ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงโครงการเกษียณอายุกำหนด349202012-09-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.388-20ก.ย55]เร่งรัดการส่งใบเสร็จรับเงินกรณีถ่ายโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิ53744.662012-09-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.387-20ก.ย55]การผลิตของที่ระลึกเพื่อหารรายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกรมฯ423252012-09-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4398-19ก.ย55]หารือแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ039302012-09-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4397-19ก.ย55]ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสนับสนุน(หมวดเงินอุดหนุน)645302012-09-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.385-19ก.ย55]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท.44854.52012-09-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.383-18ก.ย55]ขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจคนเดิมฯ375542012-09-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.382-18ก.ย55]รายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิมฯ535452012-09-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4375-18ก.ย55]อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯ44514.662012-09-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.-18ก.ย55]การจัดสรรเงินอุดหนุนสำรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก44174.332012-09-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.15951-14ก.ย55]ส่งแผนการตรวจสอบเงิน บัญชีและการพัสดุของ อปท. ปี 2556234242012-09-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.381-18ก.ย55]แจ้งผลการประเมิน โครงการเมืองแพร่น่าอยู่ฯ324602012-09-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4368-18ก.ย55]การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการปฏิบัติราชการแทนฯ43484.52012-09-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · เลขวิทยุสื่อสาร[พร0037.3/ว.92-17ก.ย55]การจัดสรรพิจารณากรณีครูผู้ดูแลเด็ก540542012-09-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4358-17ก.ย55]การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ019602012-09-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4356-17ก.ย55]กฏกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองฯ016902012-09-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4355-17ก.ย55]แข่งขั้นน้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย318502012-09-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4354-17ก.ย55]การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจฯ016602012-09-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.380-17ก.ย55]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี56554.52012-09-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.4325-14ก.ย55]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ(ก.อบต.แพร่)ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕34554.662012-09-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4316-14ก.ย55]แผนจัดการมลพิษ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙42144.52012-09-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.4313-14ก.ย55]โครงการประกวดนิทานคุณธรรมของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ516842012-09-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.379-14ก.ย55]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท.54964.52012-09-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.378-13ก.ย55]รายละเอียดการอบรม การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ44924.252012-09-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.2/ว.377-13ก.ย55]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ248502012-09-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.376-13ก.ย55]ส่งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท.036302012-09-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.1/ว.4294-12ก.ย55]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศฯ65804.52012-09-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.375-12ก.ย55]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท.539042012-09-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.374-12ก.ย55]เร่งรัดการเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินเพิ่มการครองชีพฯ332802012-09-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.3/ว.371-12ก.ย55]การดำเนินการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕426042012-09-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.372-12ก.ย55]ดำเนินการส่งคืนเงินให้ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น643052012-09-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.370-12ก.ย55]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท.429302012-09-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0037.5/ว.368-10ก.ย55]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท.33594.662012-09-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  [ หน้าก่อนนี้ | หน้าต่อไป ]


  กรุณาเลือกเดือนที่จะดู:


   
  [ สารบัญเรื่องทั้งหมด ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.23 วินาที