• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4508
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  เรื่องทั้งหมด

  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: เรื่องทั้งหมด

  บทความข้อคิดเห็นต่างๆครั้งคะแนนวันการจัดการ
  · [พร0023.3/ว101-20มีค61]แจ้ง อปท.ที่จะประสงค์จะปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินจ07702018-03-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว1090-21มีค61]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเ030802018-03-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/4443-20มีค61]หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ012502018-03-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว100-20มีค61]ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่027402018-03-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1076-20มีค61]การเฝ้าระวังเหตุเพลิงใหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย010002018-03-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว95-20มีค61]แจ้งโอนเงิน อปท.010102018-03-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว1070-20มีค61]ซักซ้อมแนวทางการโอนและรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง027702018-03-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว1069-20มีค61]ส่งเอกสารประกอบสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ด021002018-03-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1055-19มีค61]ขอเชิญประชุมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนว010002018-03-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว1058-19มีค61]ส่งรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส016702018-03-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว1058-19มีค61]ส่งรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส014502018-03-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว94-19มีค61]การอบรมเชิงปฏิบัติการ ท้องถิ่นก้าวไกลใส่ใจการสื่อสารองค์กร017402018-03-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว92-19มีค61]ใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันคุณภาพระดับท้องถิ่นหรือท010102018-03-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว1056-19มีค61]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื019502018-03-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว93-19มีค61]แจ้งรายละเอียดจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้อ017502018-03-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว1045-19มีค61]การดำเนินการของกองหนุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปก018302018-03-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1039-19มีค61]การอบรมสัมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่010402018-03-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว1038-19มีค61]การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้015802018-03-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/4288-19มีค61]ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้010702018-03-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว91-19มีค61]แจ้งการสมัครรับการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม08702018-03-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว90-15มีค61]การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น011602018-03-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว1007-15มีค61]ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ฯ013602018-03-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1005-14มีค61]เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานควา012402018-03-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว992-14มีค61]การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเ07702018-03-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/4067-14มีค61]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมทาง017502018-03-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว988-14มีค61]ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนด วิธีการร่อนแร่ หลักเก09602018-03-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว987-14มีค61]ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อ07402018-03-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว989-14มีค61]การสนับสนุนโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา07602018-03-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว89-14มีค61]ดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป022702018-03-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว983-14มีค61]ขอทราบความคืบหน้าของการดำเนินการตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพา013002018-03-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว977-13มีค61]การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี 256104102018-03-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว976-13มีค61]ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสมจากการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโย05102018-03-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว978-13มีค61]การตรวจสอบโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น05702018-03-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว965-13มีค61]แม่บ้านมหาดไทยร่วมใจลดปริมาณและคัดเลือกขยะอินทรีย์และขยะเ08002018-03-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว88-13มีค61]กำหนดประชุมซักซ้อมการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว05302018-03-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว962-13มีค61]ประกาศหัวข้อวิสัยทัศน์ ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่สรรหา แล015902018-03-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว87-13มีค61]ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า 2561015102018-03-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว959-12มีค61]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินเมืองสิ่งแว04202018-03-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว957-12มีค61]ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือป018302018-03-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว958-12มีค61]การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการระบบการอำนวยความยุติธรรม09702018-03-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว86-12มีค61]แจ้งโอนเงิน อปท.010502018-03-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3898-12มีค61]การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.017402018-03-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว941-12มีค61]การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์017002018-03-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว85-12มีค61]การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์031802018-03-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว84-9มีค61]กำหนดแบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจ013102018-03-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว83-9มีค61]แจ้งโอนเงิน อปท.08302018-03-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว938-9มีค61]การมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวัน017402018-03-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/3823-9มีค61]โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื010802018-03-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว933-9มีค61]บุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยขององค์กร020402018-03-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว77-5มีค61]การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 2561(เฉพาะ นายก อบจ.และ นายก อบต.ท่034102018-03-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว919-8มีค61]ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู019302018-03-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว871-6มีค61]การจัดงานวันท้องถิ่นไทย032202018-03-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว917-8มีค61]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส019902018-03-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว415-8มีค61]แจ้งคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีก012802018-03-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว914-8มีค61]ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภา013702018-03-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว885-7มีค61]สำรวจความต้องการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานจากพลังงานทดแทนสำหร011902018-03-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว81-7มีค61]ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดลองจ่ายไปพลางก่อน024202018-03-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว872-6มีค61]ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโร017402018-03-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว873-6มีค61]แจ้งอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 ที่ประกาศในรา014302018-03-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว78-5มีค61]โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 256105102018-03-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว79-5มีค61]การตอบแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อส06902018-03-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว855-5มีค61]โครงการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อ028702018-03-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว846-5มีค61]กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลาก013902018-03-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว845-5มีค61]กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดื012002018-03-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว826-2มีค61]กำหนดหลักเกณฑ์และวิีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเ017302018-03-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว825-2มีค61]การตรวจสอบสถานะการมีชีวิตของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู09002018-03-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว827-2มีค61]มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ08802018-03-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว824-2มีค61]แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)ขององค์ก012102018-03-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว74-28กพ61]โครงการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญปร07402018-02-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/3294-28กพ61]แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทาง017102018-02-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว800-28กพ61]แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึก08702018-02-28หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว785-27กพ61]กำหนดจัดโครงการอบรมหลักกฏหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิ024602018-02-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว73-26กพ61]แจ้งเรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรสถา010602018-02-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว765-26กพ61]การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษาแ010502018-02-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว764-26กพ61]การจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา(พนักงานจ้างทั่วไป)ต016402018-02-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว762-26กพ61]แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั06402018-02-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว761-26กพ61]เลื่อนกำหนดวันประชุมดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เ09402018-02-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว71-23กพ61]ประชุม ด่วน วิศวกร07702018-02-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว758-23กพ61]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้ง019602018-02-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว70-23กพ61]เชิญประชุม ด่วน งบ แหล่งท่องเที่ยว07202018-02-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว36-25มค61]การประเมินปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน ฯ รอบ1/2561029102018-02-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว757-23 ก.พ.61]ประชุมแนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย011202018-02-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว69-22กพ61]แจ้งรายชื่อข้าราชครูฯ ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบ010802018-02-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/100-22กพ61]แจ้งรายชื่อข้าราชครูฯ ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบ06002018-02-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว68-22กพ61]แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-021902018-02-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว66-21กพ61]การออกข้อกำหนดท้องถิ่น ว่าด้วย ตลาด08802018-02-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว739-22กพ61]ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายก010702018-02-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว740-22กพ61]ขอรับการสนับสนุนข้อมูลการจัดทำสรุปผลปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ 06002018-02-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว67-21กพ61]แจ้งโอนเงิน อปท.023802018-02-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว65-21กพ61]ดำเนินการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีการตั้งงบปร013302018-02-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [21กพ61]มติ การประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2561036302018-02-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว760-26กพ61]แจ้งมติการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2561019602018-02-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว36-25มค61]การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2561015002018-02-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว64-21กพ61]ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และัตัวชี้วัด ฯ08302018-02-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว63-21กพ61]การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน05702018-02-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว62-21กพ61]กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน06602018-02-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว718-20กพ61]ของบแหล่งท่องเที่ยว010702018-02-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว2822-21กพ61]การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายท03302018-02-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว724-21กพ61]ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้น027502018-02-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว61-21กพ61]จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม ผู้นำท้องถิ่นยุค018602018-02-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว60-20กพ61]แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรี05302018-02-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/2782-20กพ61]แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ05402018-02-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว710-20กพ61]แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ(เพิ่มเติม)06202018-02-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว696-19กพ61]การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน03902018-02-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว59-20กพ61]แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบ012502018-02-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร002..5/ว674-16กพ61]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอ023102018-02-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว57-16กพ61]สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ได้แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่029002018-02-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว672-16กพ61]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ019402018-02-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว683-19กพ61]แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร 013802018-02-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว56-16กพ61]แจ้งกำหนดการจัดทำโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภ014402018-02-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว669-16กพ61]การดำเนินการแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด014802018-02-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว55-15กพ61]แจ้งโอนเงิน อปท.016102018-02-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว657-15กพ61]แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย013602018-02-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว653-15กพ61]การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรั028102018-02-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว54-14กพ61]แจ้งแนวทางดำเนินการสอบการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของนั09102018-02-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว634-14กพ61]แจ้งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญ034102018-02-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว630-14กพ61]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายควมหนาว028002018-02-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว597-12กพ61]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส016602018-02-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว623-14กพ61]เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขอองค์กรป031902018-02-14หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว602-13กพ61]โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย023102018-02-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว590-12กพ61]ประเมินโครงการ "โรงเรียนท้องถิ่น"09202018-02-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว591-12กพ61]การจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อจัดทำระบบแผนที่015102018-02-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว2233-9กพ61]การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร038102018-02-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3910-4ตค59]แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ประกันรายได้ผู้สูงอายุ งวด 409002018-02-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว3744-28กย60]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักปร08302018-02-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว581-9กพ61]แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภา06102018-02-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว580-9กพ61]แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู ฯ016902018-02-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว53-9กกพ61]แจ้งโอนเงิน อปท.015502018-02-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว538-6กพ61]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน019702018-02-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว537-6กพ61]การโอนเงินที่เก็บตามกฏหมายว่าด้วยอุทธยานแห่งชาติ ให้แก่องค์013602018-02-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว560-8กพ61]แจ้งคู่มือการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง032502018-02-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว52-7กพ61]แจ้งโอนเงิน อปท.012802018-02-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว559-7กพ61]การดำเนินการขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบ09602018-02-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว557-7กพ61]การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายข031602018-02-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว556-7กพ61]แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภา010502018-02-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว51-7กพ61]เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น020402018-02-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว50-7กพ61]นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่018602018-02-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว49-7กพ61]แจ้งเลื่อนโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหลักสูตรต่015802018-02-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว523-5กพ61]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคค021602018-02-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [6กพ61]ฝากประชาสัมพันธ์ จาก สาธารณสุข จ.แพร่ เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม035702018-02-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว48-6ก.พ61]แจ้งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"015302018-02-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว522-5กพ61]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเท023702018-02-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว47-5กพ61]เกณฑ์และเงื่อนไขการประเมิน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเ022702018-02-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว46-2กพ61]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้037102018-02-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว491-2กพ61]โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 25017602018-02-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว492-2กพ61]การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน016602018-02-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว45-2กพ61]แจ้งโอนเงิน อปท.014502018-02-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว1842-1กพ61]แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ026302018-02-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว43-31มค61]โครงการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกค027402018-02-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว477-1กพ61]ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง026602018-02-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว476-1กพ61]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ024902018-02-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว458-31มค61]การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่015302018-02-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว461-31มค61]การสำรวจข้อมูลศูนย์ OTOP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น020002018-01-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว441-31มค61]รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการการสร้างหลักประ017102018-01-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว443-31มค61]การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 60 และแถลงแผนการปฏิบัต08902018-01-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว439-31มค61]ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มี010302018-01-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว39-30มค61]ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวก022602018-01-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว40-30มค61]แจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีง09402018-01-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว41-30มค61]กรมบัญชีกลางแจ้งยกเลิกประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่า013502018-01-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว41-30มค61]กรมบัญชีกลางแจ้งยกเลิกประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่า06602018-01-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว42-30มค61]กรมบัญชีกลางแจ้งยกเลิกแนวปฏิบัติในการเบิกค่ารักษาอวัยวะเทีย09602018-01-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว408-30มค61]แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียน010802018-01-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว409-30มค61]ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด07502018-01-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว410-30มค61]การคัดเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์อบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการส05302018-01-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว411-30มค61]ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการป05302018-01-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว370-26มค61]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้า03202018-01-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว38-29มค61]แจ้งซักซ้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร028502018-01-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว1522-29มค61]เร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้อง021002018-01-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว380-29มค61]การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและการถมด019502018-01-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว382-29มค61]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานการเลื่อนค่013102018-01-29หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · 0023.1-26มค61ตัวชี้วัด สถจ.(เฉพาะกลุ่มงาน บห.)016302018-01-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว34-26มค61]ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลบุคลากรครู(ตามแบบ A7 และ A8)040402018-01-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว360-26มค61]การสร้างสนามฟุตซอลโดยใช้ยางธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีของกรมว07702018-01-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว361-26มค61]แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม015502018-01-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว363-26มค61]ขอความร่วมมือสมัครเป็นสมาชิกชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดแ017002018-01-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว359-26ม.ค.61]การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหา016002018-01-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว309-23มค61]การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า017102018-01-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว33-25ม.ค.2561]ขับเคลื่อนงานส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย06602018-01-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว355-26ม.ค.2561]โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเท02502018-01-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว348-ม.ค.2561]การกำหนดแบบเเจ้งผู้ทิ้งงาน024202018-01-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว349-25ม.ค.2561]การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน021702018-01-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.4/ว350-25ม.ค.2561]ตรวจสอบข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นจาก020202018-01-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว364-26มค61]มติ การประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2561-24มค61045402018-01-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว32-25มค61]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1014402018-01-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/47-25มค61]การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560011302018-01-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/31-25มค61]กรมบัญชีกลางดำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุข หมวดที่012402018-01-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว30-25มค61]กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)012302018-01-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว29-25มค61]ผลการสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 256105402018-01-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว28-24มค61]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น010102018-01-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว27-24มค61]โึครงการอบรมครูฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอ05702018-01-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว358-26มค61]มติประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่1/2561-24มค61038102018-01-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว333-24มค61]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว07402018-01-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว26-24มค61]เสนอให้ทุนแก่ครูที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษ05702018-01-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว25-24มค61]โครงการ FC Baryern Youth Cup World Final 201805102018-01-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว24-24มค61]ดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ฯ05602018-01-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว23-24มค61]โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาได้อนุมัติแผนฯ04002018-01-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว245-17มค61]การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และบัญชีของสถานศึกษา0702018-01-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1258-24มค60]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมั02902018-01-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว22-22มค61]แจ้งโอนเงิน อปท.014602018-01-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว270-22ม.ค.61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณพ.ศ.2561 เงินอุด020502018-01-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว272-22ม.ค.61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561เงินอุ013302018-01-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว21-22ม.ค.61]ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดรับอาสาสมัคท้องถิ่รักษ์โลก011702018-01-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว16-22ม.ค.61]ดำเนินการจัดการจัดพิมพ์หนังสือและแผ่นพับแผนพัฒนาการศึกษาส09202018-01-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว278-22ม.ค.61]ขอรายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน05702018-01-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว289-22ม.ค.61]การปรับปรุงเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน09002018-01-22หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.4/ว19-19ม.ค.2561]โครงการเสริมสร้างและเผยเเพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ029202018-01-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.4/ว263-19ม.ค.2561]การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย021902018-01-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว249-18ม.ค.61]การประชุมวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท.ป010802018-01-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว257-18ม.ค.61]รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างที่มีส่วนผสมยาพารา ปี6109402018-01-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว255-18ม.ค.61]ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ชี้09102018-01-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว254-18ม.ค.61]ตัวชี้วัด"ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายที่ม07502018-01-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว256-18ม.ค.61]การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่คุณภาพ Thailand07302018-01-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว 17-18ม.ค.61]แจ้งว่าสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท01402018-01-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว18-18ม.ค.61]แจ้งให้สำรวจการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่01302018-01-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว238-17ม.ค.61]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอ018802018-01-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว237-17ม.ค.61]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต025802018-01-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว975-17ม.ค.61]การเลือกผู้แทนปลัดองค์การบริการส่วนจังหวัดเป็นกรรมการเง06402018-01-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว231-17ม.ค.61]การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอ02902018-01-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว230-17ม.ค.61]ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินกองท02502018-01-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว230-17ม.ค.61]ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินกองท03602018-01-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว236-17ม.ค.61]การปรับปรุงและพัฒนาตลาดในการรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน02602018-01-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว229-17ม.ค]]ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถาน0802018-01-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว228-17ม.ค.61]การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน01202018-01-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว212-16มค61]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย เพิ่มเติม เดือน ตุลาคม 60024202018-01-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว213-16มค61]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน พฤศจิกายน 60024002018-01-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว215-16มค61]ประชาสัมพันธ์ผลการออกรางวัลสลากกาชาด งานมหกรรมของดีเมืองแพ023902018-01-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว206-16มค61]การดำเนินอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรัก06302018-01-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว16-15มค.61]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษ06602018-01-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว14-15มค.61]การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชา"เชื้อเพลิงเพื่อก04002018-01-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว195-15มค.61]การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ020402018-01-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว13-12มค61]ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าสอบแข่งขันระดับประเทศ04902018-01-15หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว179-12มค61]ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า09202018-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว12-11มค61]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น016602018-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว159-11มค61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเ011102018-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว160-11มค61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุ09902018-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว162-11มค61]การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยัง07702018-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว163-11มค61]การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มฯ(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)ประจำเดือน ธ01802018-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว176-12มค61]เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ฯ02502018-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว175-12มค61]ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและกา07902018-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว169-12ม.ค.2561]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2561 เงินอ031602018-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.2/ว166-ม.ค.2561]การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบ030602018-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.4/ว170-12ม.ค.2561]การจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่ว023902018-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว168-12ม.ค.2561]ซักซ้อมแนวทางดำเนินการในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเ011702018-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว167-12ม.ค.2561]การเปิดเผยข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ05902018-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร 0023.3/ว167-12ม.ค.2561]การเปิดเผยข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ06502018-01-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว146-11มค60]แบบรายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค09602018-01-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว11-11มค61]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น08102018-01-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว10-11มค61]แจ้งตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ010602018-01-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว009-10มค61]กฏกระทรวงแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้อ07702018-01-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว127-10มค61]ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้น043902018-01-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  [ หน้าก่อนนี้ | หน้าต่อไป ]


  กรุณาเลือกเดือนที่จะดู:


   
  [ สารบัญเรื่องทั้งหมด ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.57 วินาที