• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4377
  คำแนะนำ: 18
    

       
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
  เรื่องทั้งหมด

  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: เรื่องทั้งหมด

  บทความข้อคิดเห็นต่างๆครั้งคะแนนวันการจัดการ
  · [พร0023.3/ว1501-21เมย58]การแข่งขันไทคัพ มหกรรมกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่15011202015-04-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว1500-21เมย58]เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาส3(เมษ-มิย58)022102015-04-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว137-21เมย58]โครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นเอื้อต่อคนพิการ 2558011802015-04-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว136-21เมย58]การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้าง อปท.06102015-04-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1494-20เมย58]ใช้เงินเหลือจ่ายโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศปี 5706302015-04-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1493-20เมย58]เปลี่ยนแปลงโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศปี 57 06402015-04-21หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว1484-20เมย58]การโอนเงินภาษีตามพรบ.งวด3/58ประจำเดือนธันวาคม2557017102015-04-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว134-20เมย58]แจ้งการโอนเงินอปท.015502015-04-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว1485-20เมย58]เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารกลางวันและการจัดการศึกษาแก่เด็ก017802015-04-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว135-20เมย58]การจัดเก็บและนำส่งรายได้แก่ อปท.010902015-04-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1465-16เมย58]การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุ05202015-04-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/5655-16เมย58]ประชุมโครงการจัดทำแผนและรปม.ทางการศึกษา07202015-04-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/261-16เมย58]ให้ความร่วมมือแก่คณะผู้วิจัยในการเก็บข้อมมูลเชิงปริมาณ04302015-04-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว133-16เมย58]อบรมหลักสูตรการสร้างนักวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ05202015-04-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว132-16เมย58]ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนตามมาตราฐาน09702015-04-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1457-16เมย58]การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการประเมินมาตรฐานการปฎิบัติราชการ07902015-04-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1456-16เมย58]โครงการประชุมชี้แจงและสัมนาการประเมินมาตรฐานการปฎิบัติ09152015-04-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว131-10เมย58]แจ้งการโอนเงิน อปท.022502015-04-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว130-10เมย58]การให้รางวัล อปท.ดีเด่นด้านการป้องกันด้านทุจริต017602015-04-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว128-10เมย58]การกำกับดูแลโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบอปท.011102015-04-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/144410เมย58]แจ้งกำหนดการตรวจติดตามการปฎิบัติราชการของอปท.042002015-04-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว129-10เมย58]กำหนดการดำหัวผู้ว่่าราชการจังหวัดแพร่017702015-04-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว127-9เมย58]แจ้งการโอนเงิน อปท.017602015-04-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว127-9เมย58]การฝึกอบรมกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้สาธารณภัย014602015-04-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว125-9เมย58]แจ้งการโอนเงิน อปท.019702015-04-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว124-9เมย58]ติดตามชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานสังกัด อปท.018502015-04-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว123-8เมย58]ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง015102015-04-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว1414-8เมย58]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ012402015-04-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [ประชาสัมพันธ์] วิกฤตหมอกควัน09902015-04-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1399-7เมย58]การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ปี 255802602015-04-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1390-7เมย58]การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล05002015-04-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1389-7เมย58]การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของธนานุบาล04202015-04-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1388-7เมย58]การจัดบริการห้องน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่ อปท.ช่วงสงกรานต์07602015-04-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · ผลการออกสลากบำรุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น020602015-04-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว121-7เมย58]แจ้งการโอนเงิน อปท.09002015-04-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1412-8เมย58]โครงการอบรมสัมนาผู้บริหาร อปท.เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล07802015-04-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1387-7เมย58]การพิจารณาวันหยุดราชการเพิ่มปี 2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ06102015-04-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1385-7เมย58]การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่203202015-04-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1384-7เมย58]การแก้ไขระเบียบการเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสถานธนานุบาล01802015-04-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1406-7เมย58]ข้อสั่งการรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย กรณีสถานการณ์ภัยแล้ง03902015-04-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว1400-7เมย58]เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ(เงินเดือนครู-027902015-04-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว122-8เมย58]การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส 02302015-04-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/4610-7เมย58]แก้ไขเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านอัมพวันอ.สอง แพร่03302015-04-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว120-8เมย58]รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-lassเดือนมีนาคม016202015-04-08หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว1311-7เมย58]การประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประเมินวิทยฐานะสวัสดิการ 018702015-04-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว1392-7เมย58]การกำหนดบัญชีทะเบียนและรายงานการเงินอปท.015502015-04-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว1360-7เมย58]ขอความร่วมมือเสนอประวัติและผลงานเพื่อทำหนังสือประวัติครู09302015-04-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1382-7เมย58]การเตรียมความพร้อมแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 5807802015-04-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว119-7เมย58]ขอความร่วมมือดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฎิกูล09702015-04-07หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว118-3เมย58]การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น017502015-04-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/5421-2เมย58]แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง โครงการศูนย์พัฒนาเด็กอำเภอสอง07302015-04-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว117-2เมย58]ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 58020002015-04-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว116-2มีค58]ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลอปท.ดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต010702015-04-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1317-1เมย58]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมยาเสพติด รร.พิริยาลัย017802015-04-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว1323-1เมย58]แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ020502015-04-01หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว10309-30มีค58]หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาติประกอบ018102015-03-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว115-31มีค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.014002015-03-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว114-31มีค58]แจ้งการโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ017202015-03-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว1295-31มีค58]แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี2557 สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา012702015-03-31หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1281-30มีค58]การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี2558011802015-03-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว113-30มีค58]การบันทึกข้อมูลการซ่อมคอมพิวเตอร์แบบพกพา010202015-03-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว112-30มีค58]การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์06302015-03-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว110-30มีค58]การจัดเก็บข้อมูลในการนำขยะมูลฝอยมาผลิตพลังงานไฟฟ้า021202015-03-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว1262-30มีค58]เชิญชวนกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน..รับวันสงกรานต์"017602015-03-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว111-30มีค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.015602015-03-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว1268-30มีค58]การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุในงานสายบริหารการศึกษา025602015-03-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว1273-30มีค58]หลักเกณฑ์การนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์08702015-03-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · พร0023.5/ว1272-30มีค58เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอนุบาล06702015-03-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว1271-30มีค58]เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนสงเคราห์เบี้ยยังชีพความพิการ06502015-03-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว1270-30มีค58]เงินอุดหนุนทั่วไปการสงเคราห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์05502015-03-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/5097-30มีค58]เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ เงินช่วยเหลือบุตร303202015-03-30หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1242-27มีค58]การคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี017502015-03-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1241-27มีค58]แจ้งเงินอุดหนุนทั่วไปสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการ011902015-03-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว109-27มีค58]แจ้งการโอนเงินกันเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 2557011402015-03-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/4988-27มีค58]การเลือกผู้แทนนายก อบต.เป็น (ก.ส.อ.)แทนตำแหน่งว่าง07002015-03-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว108-27มีค58]แจ้งการเข้าร่วมอบรมการกันเงินเบิกเหลื่อมปี08302015-03-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว1220-26มีค58ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงานฯ027202015-03-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว1212]26มีค58ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามคุณสมบัติฯ024302015-03-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1221-26มีค58การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินของอปท.ฯ017602015-03-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว107-26มีค58]กำหนดจัดทำโครงการประชุมภูมิคุมกันยาเสพติดฯ011602015-03-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว106-25มีค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.021802015-03-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1193-25มีค58]เชิญประชุมแนวทางพัฒนาสถานที่ภายในสถานีขนส่งโดยสารแพร่09202015-03-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว105-25มีค58]เชิญร่วมอบรมวิธีการงบประมาณพัสดุแนวทางกันเงินเหลื่อมปี028002015-03-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว104-25มีค58]การรายงานการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ017002015-03-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1180-25มีค58]การมอบอำนาจการบริหารงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณ2558019602015-03-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [25มีค58]แบบสำรวจข้อมูลการเก็บขนขยะด่วน019002015-03-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว1140-23มีค58]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่3/2558025402015-03-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว1139-23มีค58]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัดแพร่ 3/2558025002015-03-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1117-20มีค58]การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท011502015-03-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว1132-23มีค58]การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ025402015-03-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1116-20มีค58]การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล06702015-03-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/4616-20มีค58]บรรจุแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาล06002015-03-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว103-20มีค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.017902015-03-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว102-20มีค58]การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายในระบบ e- plan013902015-03-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/182-23มีค58]ตอบข้อหารือการออกคำสั่งปฎิบัติหน้าที่ของ อสม.08802015-03-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1113-20มีค58]เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา011102015-03-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [20มีค58]ตารางสรุปมติ ก.อบต จังหวัดแพร่ครั้งที่ 3/2558 040102015-03-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [20มีค58]ตารางสรุปมติ ก.ท.จ จังหวัดแพร่ครั้งที่ 3/2558026602015-03-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว1105-20มีค58]การโอนเงิน อปท.สนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น018302015-03-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/4596-20มีค58]ขอเปลี่ยนแปลงแบบอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเชตวัน04602015-03-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1091-19มีค58]ภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งโดยสารและสุขาสาธารณะ09902015-03-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว100-19มีค58]คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี06802015-03-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว101-19มีค58]ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้รับรางวัล ครูดีมีทุกวัน 255807902015-03-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/1093-19มีค58]ขอเชิญร่วมมหกรรมสร้างรายได้และอาชีพสู้ภัยแล้ง020902015-03-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว1075-18มีค58]การอบรมสัมนาคณะทำงาน (core team) ประจำปี 2558017302015-03-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว98-18มีค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.028302015-03-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พม.][0005.1083]ขอความร่วมมือนำผู้สูงอายุเข้าร่วมงาน สืบชะตาผู้อาวุโสหมื่นปี022602015-03-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว1032-17มีค58]การโอนจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 022702015-03-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว1034-17มีค58]การขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายงบปี56กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน011502015-03-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว1031-17มีค58]การโอนจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก022302015-03-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว1033-17มีค58]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.งวดที่2/2558015302015-03-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว1035-17มีค58]มาตราการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น020802015-03-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว4274-17มีค58]การเสนอขอรับงบฯควบคุมไฟป่าปี 59017102015-03-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/4023-12มีค58]การปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาเวียง ม.707002015-03-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว1016-16มีค58]การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2558027202015-03-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว948-12มีค58]แนวทางการจัดทำและประสานแผนสามปีของ อปท.010602015-03-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว1006-16มีค58]แจ้งเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่026402015-03-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว1004-13มีค58]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือ012302015-03-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว97-13มีค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.014002015-03-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว96-13มีค58]สำรวจบริหารจัดการน้ำ025302015-03-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว4134-13มีค58]แนวทางการพิจารณาให้ส่วนราชการใช้ที่ราชพัสดุ030402015-03-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว94-12มีค58]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท. ประจำเดือน กพ 58021302015-03-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5-12มีค58]ประชุมใหญ่สมาชิก กสจ.ประจำปี2558010902015-03-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว93-12 มีค58]เชิญประชุมการจัดทำคำของบประมาณ59020802015-03-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [อบจ]แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการวันท้องถิ่นไทย ปี 2558(ส่งภายใน13มีค58ทางemail)030502015-03-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว929-12มีค58]เงินอุดหนุนสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น011402015-03-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร002303/ว948-12มีค58]แนวทางหลักเกณฑ์การจัดทำแผน 3 ปี ของ อปท.02702015-03-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว92-12มีค58]การสัมมนา "การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตฯ"021702015-03-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/4027-12มีค58]แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างศูนย์เด็กฯเทศบาลตำบลบ้านเวียง06802015-03-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · พร0023.4/ว91-12มีค58การแก้ไขหลักเกณฑ์การซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์025202015-03-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว90-11มีค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.021602015-03-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/3877-11มีค58]เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างศูนย์เด็กฯ อบต.ร่องฟอง09702015-03-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/3876-11มีค58-เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างศูนย์เด็กฯเทศบาลตำบลช่อแฮ04702015-03-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/166-10มีค58]เชิญประชุมปฎิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด014502015-03-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว89-10มีค58]ขอเชิญรับโล่เกียรติคุณในงานวันท้องถิ่นไทย 2558011702015-03-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว917-10มีค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.023002015-03-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว88-10มีค58]การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น025702015-03-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว87-9มีค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.020802015-03-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว3798-9มีค58การซ่อมแซมหรือสร้างบ้านถวายราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ023302015-03-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว845-9มีค58]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคล038302015-03-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว886-9มีค58]การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก014102015-03-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว887-9มีค58]ขอความร่วมมือดำเนินงานและรายงานการดำเนินงานตามมติสมัชชา012102015-03-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/157-9มีค58]งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558014102015-03-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว86-5มีค58]การออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บ032902015-03-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว873-5มีค58]ขอเชิญประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแพร่ 2/2558027302015-03-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · ทสจ.[พร0013.2/ว1252-5มีค58]ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัด015302015-03-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · พร0023.2/ว871-6มีค58การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น028402015-03-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว847-5มีค58]การประชุมทางวิชาการและคณะกรรมมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาต011402015-03-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว846-5มีค58]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป021902015-03-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/148-5มีค58]ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก07902015-03-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว85-5มีค58]แจ้งการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น021802015-03-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · พร0023.3/ว843-5มีค58กำชับการปฎิบัติหน้าที่ของคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามเงินเร่งรัด010102015-03-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/3524-5มีค58]การอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก08502015-03-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว836-5มีค58]หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครู018602015-03-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว835-5มีค58]การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น020402015-03-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว200-3มีค58]การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4พ.ศ 255809502015-03-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว811-3มีค58]การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันและฝุ่นละออง09502015-03-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว83-3มีค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.028202015-03-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว807-3มีค58]การตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการประกันรายได้ผู้สูงอายุ010702015-03-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว759-3มีค58]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ 2/2558019202015-03-03หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/798-3มีค58]การประเมินผลการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น027902015-03-02หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว782-27กพ58]มาตรการป้องกันการทุจริตในการส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ09302015-02-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว785-27กพ58]ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่ว022002015-02-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว784-27กพ58]การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้า028602015-02-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว82-27กพ58]การสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมหรือสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้036402015-02-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว765-27กพ58]มาตราการเร่งรัดดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2556-2558022502015-02-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว757-27กพ58]ขอความร่วมมือรายงานใช้จ่ายเงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข013702015-02-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/3228-27กพ58]ขอเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก07702015-02-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว81-27กพ58]การกวดขันดูแลความปลอดภัยกระเช้าไฟฟ้า09702015-02-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว80-27กพ58]การขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ09902015-02-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว765-27กพ58]การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง021402015-02-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว79-27กพ58]แจ้งการโอนเงิน อปท.019702015-02-27หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว754-26กพ58]แจ้งการโอนเงิน อปท. รายงานการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน016502015-02-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/3188-26กพ58]การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 2558017602015-02-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว755-26กพ58]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่021902015-02-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว753-26กพ58]ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2556 คณะกรรมการกระจายอำนาจ07602015-02-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว748-26กพ58]การโอนเงินประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ017702015-02-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/3148-26กพ58]ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก09302015-02-26หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว78-25กพ58]ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้รฐานครุพันฑ์คอมพิวเตอร์027002015-02-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [24กพ58]ตาราง สรุปมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่2/2558037502015-02-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [25กพ58]ตาราง สรุปมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2558034002015-02-25หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/2997-24กพ58]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก013302015-02-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/2996-24กพ58]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก09502015-02-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว719-24กพ58]คู่มือผู้ซื้อผู้รับใบอนุญาต มอก.1494-2541:โต๊ะเรียน และมอก03602015-02-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว710-24กพ58]รับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นผู้อยู่ในภาวะยากลำบากเพื่อ09602015-02-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว77-24กพ58] แจ้งการโอนเงิน อปท.03302015-02-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · พร0023.3/ว706-24กพ58การดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์09302015-02-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · พร0023.1/ว76-24กพ58แจ้งชำระค่าลงอบรม"การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนปร032802015-02-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · พร0023.3/2995-24กพ58 หลักเกณฑ์และวิธีกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วน06702015-02-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · พร0023.3/ว691-24กพ58 การรายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา011102015-02-24หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · พร0023.5/ว74-23กพ58ขอเชิญประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบลงทุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ024802015-02-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว678-23กพ58]การจัดการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์029202015-02-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว677-23กพ58]โครงการสัมนาการจัดการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่โรงเรียนจัดต010502015-02-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว676-23กพ58]การประกวดแผนการสอน"ค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ"010602015-02-23หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว72-20กพ58]แจ้งการโอนเงิน อปท.020902015-02-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0013.2/ว2796-20กพ58]ขอเชิญประชุมโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอย025302015-02-20หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว649-19กพ58]การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่า018002015-02-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว643-19กพ58]เปลี่ยนแปลงคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน018202015-02-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว624-18กพ58]ขออนุมัติดำเนินโครงการและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 58017802015-02-19หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว70-18กพ58]แจ้งการโอนเงิน อปท.025302015-02-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว69-18กพ58]แจ้งการโอนเงินกันไว้เบิกเลื่อมปีงบประมาณ 2557 019402015-02-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว68-18กพ58]สำรวจข้อมูลสนามฟุตซอลประจำเทศบาลและสนามเด็กเล่น016902015-02-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว606-18กพ58]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.ภาษีสุรา-ภาษีสรรพสามิต024002015-02-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว607-18กพ58]แจ้งการโอนเงินอปท.โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดครั้งที่2014202015-02-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว604-18กพ58]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม อปท. งวดที่ 1017602015-02-18หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว602-17กพ58]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558015302015-02-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว67-17กพ58]รายละเอียดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำ023202015-02-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว588-17กพ58]ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 023702015-02-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว579-17กพ58]โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี255708202015-02-17หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว565-16กพ58]การตั้งงบประมาณสนับสนุน(หมวดเงินอุดหนุน)ขององค์กรปกครอง020302015-02-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · พร0023.3/ว114-16กพ58]รายงานขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก010402015-02-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว65-16กพ58]แจ้งร่วมประชุมไฟป่าและหมอกควัน019102015-02-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว554-16กพ58]โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากโครงการ08902015-02-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว553-13กพ58]การดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ2558034102015-02-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว64-16กพ58]แจ้งการโอนเงิน อปท.024002015-02-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว62-16กพ58]เชิญประชุมคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน013602015-02-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว555-16กพ58]แต่งตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครง011602015-02-16หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว552-13กพ58]โครงการฝึกอบรมการใช้งบประมาณการพัสดุและแนวทางการปฎิบัติ025902015-02-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว61-13กพ58]แจ้งรายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป032802015-02-13หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว60-12กพ58]รายงานผลการเบิกจ่ายงบปี 57 และ 58023002015-02-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว433-12กพ58 ] อบรมหลักสูตร " การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน057802015-02-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/531-12กพ58]เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ017102015-02-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว532-12กพ58]การดำเนินโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง028602015-02-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/2307-12กพ58]อนุญาติจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบ้านปิน อำเภอลอง แพร่07102015-02-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.4/ว59-12กพ58]แจ้งเรื่องหลักเกณฑ์การปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ023802015-02-12หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว512-11กพ58]การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ010702015-02-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว57-11กพ58]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท027002015-02-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว58-11กพ58]แจ้งการโอนเงิน อปท.021402015-02-11หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/103-10กพ58]แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก010602015-02-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว501-10กพ58]การประชุมวิชาการและประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาต07602015-02-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว509-10กพ58]การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนา024302015-02-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/100-10กพ58]รายงานขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลนการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก010602015-02-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว500-10กพ58]การประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียน 5708102015-02-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว491-9กพ58]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและกระจายอ020202015-02-10หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว54-9กพ58]การตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ e-LAAS015302015-02-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว56-9กพ58]เชิญประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ014802015-02-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [ศธ0589/ว0026-9กพ58]ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคลของคร046552015-02-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว53-9กพ58]การให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(TOT e-Auction)010602015-02-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว476-9กพ58]การมอบนโยบายการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อส่งเสริมความ010302015-02-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.1/ว444-6กพ58]การจัดทำร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย041802015-02-09หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว460-6กพ58]การเลื่อนและจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล08002015-02-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว52-6กพ58]แจ้งการโอนเงิน อปท.016102015-02-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.2/ว455-6กพ58]หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริ033302015-02-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว446-6กพ58]ขอเชิญประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 58035302015-02-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว95-6กพ58]การพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้างลู่-ลาน012002015-02-06หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว425-5กพ58]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 58(เพิ่มเติม)022602015-02-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว424-5กพ58]แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพ012902015-02-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว51-5กพ58]การเตรียมการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน015602015-02-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.5/ว420-5กพ58]แจ้งการโอนเงิน อปท. สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 2030602015-02-05หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน
  · [พร0023.3/ว415-4กพ58]แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง07902015-02-04หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  [ หน้าก่อนนี้ | หน้าต่อไป ]


  กรุณาเลือกเดือนที่จะดู:


   
  [ สารบัญเรื่องทั้งหมด ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.26 วินาที