• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5052
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.2/3823-9มีค61]โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบ 61 เพิ่มเติม(รุ่นที่8)

  [พร0023.2/ว855-5มีค61]โครงการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่

  [พร0023.2/ว846-5มีค61]กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 60

  [พร0023.2/ว845-5มีค61]กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน เมษายน 59

  [พร0023.2/3294-28กพ61]แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ(กรรีเยียวยารอบเดือนตุลาคม 2558 ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)

  [พร0023.2/ว800-28กพ61]แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือน ตุลาคม 59

  [พร0023.2/ว764-26กพ61]การจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา(พนักงานจ้างทั่วไป)ตำแหน่ง ภารโรง ประจำปีงบ 61

  [พร0023.2/ว758-23กพ61]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2561

  [พร0023.2/ว69-22กพ61]แจ้งรายชื่อข้าราชครูฯ ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ในรุ่นที่ 3-7

  [วิทยฐานะเชี่ยวชาญ]

  [พร0023.2/100-22กพ61]แจ้งรายชื่อข้าราชครูฯ ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ในรุ่นที่ 3-7(ชำนาญการพิเศษ)

  [21กพ61]มติ การประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2561

  [พร0023.2/ว760-26กพ61]แจ้งมติการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2561

  [21กพ61]มติ การประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2561

   

  [พร0023.2/ว653-15กพ61]การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำปีงบ 61 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

  [พร0023.2/ว2233-9กพ61]การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4

  [พร0023.2/ว580-9กพ61]แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู ฯ

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 

  [พร0023.2/ว523-5กพ61]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.2/ว522-5กพ61]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล

  [พร0023.2/ว47-5กพ61]เกณฑ์และเงื่อนไขการประเมิน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะฯ

  [พร0023.2/ว477-1กพ61]ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง

  [พร0023.2/ว476-1กพ61]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและประกาศเกณฑ์การให้คะแนนประวัติการรับราชการ

  [พร0023.2/ว38-29มค61]แจ้งซักซ้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายงานข้อมูลฯ

  [พร0023.2/ว1522-29มค61]เร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

  [พร0023.2/ว34-26มค61]ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลบุคลากรครู(ตามแบบ A7 และ A8)

  [พร0023.2/ว364-26มค61]มติ การประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2561-24มค61

  [พร0023.2/ว358-26มค61]มติประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่1/2561-24มค61

  [พร 0023.2/ว169-12ม.ค.2561]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่2 (มกราคม-มีนาคม 2561)

  [พร 0023.2/ว166-ม.ค.2561]การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  [พร 0023.2/ว405-9มค.61]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมิยรอบเดือนเมษายน 2558 (ส่งผลงานหลักอบรม 1 ปี)

  [พร0023.2/ว105-9ม.ค.2561]การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

  [พร0023.2/ว104-9มค60]แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที