• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4752
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.2/ว.93-20เม.ย54]รายงานการประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 3/2554 วัน อังคาร ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น.
  [พร0037.2/ว.1456-12เม.ย54]การดำเนินการทางวินัยในกรณีที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัย
  [พร0037.2/ว.1447-11เม.ย54]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.จังหวัดแพร่)ครั้งที่4/2554
  [พร0037.2/ว.1449-11เม.ย54]โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รายงานเงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษา(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ในไตรมาสที่ 3
  [พร0037.2/ว.1444-11เม.ย54]การขอสงวนตำเเหน่งกรณีลาไปรับราชการทหารของพนักงานจ้าง
  [พร0037.2/ว.1442-5เม.ย54]กำหนดการส่งผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขี้น(กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2553)
  [พร0037.2/ว.79-30มี.ค54]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่
  [พร0037.2/ว.77-30มี.ค54]รายงานข้อมูลการแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร0037.2/ว.75-29มี.ค54]รายงานการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.
  [พร0037.2/ว.74-29มี.ค54]สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น.
  [พร0037.2/ว.1326-28มี.ค54]ซักซ้อมแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน(ค่าจ้าง)สำหรับพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  [พร0037.2/ว.68-23มี.ค54]รายงานการประชุม ก.อบตจังหวัดแพร่ ครั้งที่2/2554 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ชั้น 3
  [พร0037.2/ว.67-23มี.ค54]สรุปมติการประชุม ก.อบตจังหวัดแพร่ ครั้งที่3/2554 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ชั้น 3
  [พร0037.2/ว.919-10มี.ค54]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.จังหวัดแพร่)ครั้งที่3/2554
  [พร0037.2/ว.53-3 มี.ค54]สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างของเทศบาลทุกแห่ง
  [พร0037.2/ว.796-2 มี.ค54]แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร0037.2/ว.673-2มี.ค54]ขออนุมัติกำหนดเลขที่ตำแหน่งนักอาชีวบำบัด
  [พร0037.2/ว.674-2มี.ค54]การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  ข้อมูลตำแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื่นที่จังหวัดแพร่(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2554)
  [พร0037.2/ว.51-28ก.พ54]การพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนหรือโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
  [พร0037.2/ว.50-28ก.พ54]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่
  [พร0037.2/ว.670-28ก.พ54]การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และเจ้าพนักงาน
  [พร0037.2/ว.48-25ก.พ54]รายงานการประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 21 มกราคม 2554
  [พร0037.2/ว.47-25ก.พ54]รายงานการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 21 มกราคม 2554
  [พร0037.2/ว.46-25ก.พ54]สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2554 วัน พฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
  [พร0037.2/ว.45-25ก.พ54]สรุปมติการประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2554 วัน พฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
  [พร0037.2/ว.516-15ก.พ54]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.แพร่)ครั้งที่2/2554
  [พร0037.2/ว.510-11ก.พ54]ยกเลิกหนังสือสำนักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต.
  [พร0037.2/ว.377-7ก.พ54]ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้ง"กองทุนครูแผ่นดิน"
  [พร0037.2/ว.25-2ก.พ54]รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 12/2553 วัน พุธ ที่ 28 ธ.ค 2553
  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที