• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว492-10พย58]ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะอาหารและยา

  พร0023.3/ว4462-10พย58]การสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือไม่ถูกสุขลักษณะ

  เพิ่มเติม คลิก

  [พร0023.3/ว4460-10พย58]การดำเนินโครงการยาเสพติด ปี 2559 

  [พร0023.3/ว4442-9พย58]แจ้งการจัดสรรโครงการสนับสนุนสวัสดิการแก่คนพิการ ปี 59 งวดที่ 1

  [พร0023.3/ว4441-9พย58]แจ้งการจัดสรรโครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 59 งวด 1  

  [พร0023.3/ว4390-5พย58]การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว482-5พย58]การดำเนินการปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียนบุคลากรครู

  [พร0023.3/ว4401-6พย58]การบันทึกข้อมมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้ป่วยเอดส์ 

  [พร0023.3/ว4383-5พย58]ขอความอนุเคราะห์สื่อด้านเอกลักษณ์ของชาติ

  [พร0023.3/ว4377-5พย58]ขอความร่วมมือให้อปท.ขอรับสิทธิ โครงการอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  [พร0023.3/ว4358-4พย58]การประเมินประสิทธิภาพและการเลื่อนค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล 2/58

  [พร0023.3/ว480-3พย58]สำรวจการปรับอัตราเงินเดือนครู ผดด.

   [พร0023.3/ว4311-2พย58]ขอความร่วมมือดำเนินการตรวจสอบคัดกรองและส่งเสริม/กระตุ้นเด็กปฐมวัย  

  [พร0023.3/ว4273-2พย58]การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน

  [พร0023.3/ว477-30ตค58]การปลูกต้นไม้ยมหิน ต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่ 

  [พร0023.3/ว476-30ตค58]การจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพของ อปท.

  [พร0023.3/ว4269-29ตค58]เงินอุดหนุนทั่วไปแผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจแก่ อปท.

  [พร0023.3/ว4272-29ตค58]การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนด้านการศึกษา

  [พร0023.3/ว4284-30ตค58]ค่าไฟฟ้าค้างชำระส่วนราชการหรือหน่วยงานในกำกับ

  [พร0023.3/ว4243-28ตค58]กำชับเจ้าหน้าที่กรณีขอตวจสำเนาที่ดิน คัดลอก ถ่ายเอกสาร

  [พร0023.3/ว4239-28ตค58]การสำรวจความต้องการอาคาร ศพด ปี 60 

  [พร0023.3/ว474-29ตค58]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารผู้บริโภค

  [พร0023.3/ว468-27ตค58]ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเด็กในระบบ sis

  [พร0023.3/ว465-26ตค58]การจัดส่งรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้าง  

  [พร0023.3/ว4188-22ตค58]กำหนดหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการ

  สิ่งที่ส่งมาด้วย   คลิกที่นี่

  [พร0023.3/ว4189-22ตค58]การสำรวจข้อมูลสถาณีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ปรับปรุง ปี60

  เพิ่มเติม   คลิกที่นี่

  [พร0023.3/ว463-22ตค58]การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนลงทะเบียนผู้สูงอายุ 

  [พร0023.3/ว450-19ตค58]แจ้งผลการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความสุจริต

  [พร0023.3/ว4118-19ตค58]การดำเนินการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้

  [พร0023.3/ว443-15ตค58]รายงานการจัดเก็บรายได้ผ่านระบบสารสนเทศ งวดที่6  

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.20 วินาที