• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว1534-23เมย58]การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา "คุรุสดุดี"2558

  [พร0023.3/ว1530-23เมย58]การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน

  [พร0023.3/ว1537-23เมย58]การป้องกันอันตราย กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 

  [พร0023.3/ว1529-22เมย58]หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่กรรมการประจำมัสยิด

  [พร0023.3/ว1528-22เมย58]การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2558

  [พร0023.3/ว1501-21เมย58]การแข่งขันไทคัพ มหกรรมกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่15

  [พร0023.3/ว137-21เมย58]โครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นเอื้อต่อคนพิการ 2558

  [พร0023.3/ว136-21เมย58]การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้าง อปท.

  [พร0023.3/ว1494-20เมย58]ใช้เงินเหลือจ่ายโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศปี 57

  [พร0023.3/ว1493-20เมย58]เปลี่ยนแปลงโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศปี  57

  [พร0023.3/ว1465-16เมย58]การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา 58  

  [พร0023.3/5655-16เมย58]ประชุมโครงการจัดทำแผนและรปม.ทางการศึกษา  

  [พร0023.3/261-16เมย58]ให้ความร่วมมือแก่คณะผู้วิจัยในการเก็บข้อมมูลเชิงปริมาณ

  [พร0023.3/ว133-16เมย58]อบรมหลักสูตรการสร้างนักวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ

  [พร0023.3/ว132-16เมย58]ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนตามมาตราฐานประกันคุณภาพภายในและภายนอก

  [พร0023.3/ว1457-16เมย58]การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการประเมินมาตรฐานการปฎิบัติราชการ

  [พร0023.3/ว1456-16เมย58]โครงการประชุมชี้แจงและสัมนาการประเมินมาตรฐานการปฎิบัติราชการและนิเทศ  สิ่งที่ส่งมาด้วย คลิ๊ก   

  [พร0023.3/ว128-10เมย58]การกำกับดูแลโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบอปท.ให้สะอาดและถูกสุขอนามัย    สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสำรวจข้อมูลพนักงานตรวจโรค

  [พร0023.3/ว127-9เมย58]การฝึกอบรมกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้สาธารณภัย  

  [ประชาสัมพันธ์]  วิกฤตหมอกควัน

  [พร0023.3/ว1399-7เมย58]การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ปี 2558

  [พร0023.3/ว1390-7เมย58]การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล 

  [พร0023.3/ว1389-7เมย58]การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของธนานุบาล 

  [พร0023.3/ว1388-7เมย58]การจัดบริการห้องน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่ อปท.ช่วงสงกรานต์ 

  [พร0023.3/ว1412-8เมย58]โครงการอบรมสัมนาผู้บริหาร อปท.เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ ประจำปี 2558

  [พร0023.3/ว1387-7เมย58]การพิจารณาวันหยุดราชการเพิ่มปี 2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

  [พร0023.3/ว1385-7เมย58]การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่2

  [พร0023.3/ว1384-7เมย58]การแก้ไขระเบียบการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานธนานุบาล

  [พร0023.3/ว1406-7เมย58]ข้อสั่งการรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกรณีสถานการณ์ภัยแล้ง  

  [พร0023.3/ว122-8เมย58]การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส 58

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.22 วินาที