• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว219-28มิย60]กระทรวงต่างประเทศได้แจ้งข้อกังวลของรัฐบาลสาธารณตุรกีเกี่ยวกับกลุ่มก่อการร้าย(FETO)

  (ไฟล์แนบ ต่อ 1) 

  [พร0023.3/ว222-28มิย60]กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี 60)

  (ไฟล์แนบ ต่อ)

  [พร0023.3/ว221-28มิย60]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา"

  [พร0023.3/ว220-28มิย60]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  (ไฟล์แนบ ต่อ1)  (ไฟล์แนบ ต่อ2)  (ไฟล์แนบ ต่อ3)  (ไฟล์แนบ ต่อ4)

   

  [พร0023.3/ว2485-28มิย60]การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2561

  [พร0023.3/ว2484-29มิย60]การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบ 2561

  [พร0023.3/ว218-28มิย60]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 

  [พร0023.3/ว217-28มิย60]เชิญประชุมโครงการลงทุนร่วมรัฐบาลและอปท.

  [พร 0023.3/ว2462-28มิ.ย.60]การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

  [พร 0023.3/ว2463-28มิ.ย.60]การดำเนินงานการตรวจสอบและประเมินผลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา2559

  [พร0023.3/10833-27มิย60]ขอความร่วมมือในการจัดนิทรรศการ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี" 

  [พร0023.3/10834-27มิย60]การจัดนิทรรศการ "ชุมชนต้นแบบความดี" ภาคเหนือ

  [พร0023.3/ว215-27มิย60]กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 60

  [พร0023.3/ว214-27มิย60]การดำเนินการและรายงานผลเกี่ยวข้องกับการสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน (อายุ 3 - 17 ปี) ปีการศึกษา 2560

  [พร0023.3/ว2394-27มิย60]หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 

  [พร 0023.3/ว2444-27มิ.ย.60]สำรวจถนนจุดตัดทางรถไฟ อปท.

  [พร0023.3/ว2447-26มิย60]การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 60

  [พร0023.3/ว2446-26มิย60]หลัเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 2560

  [พร0023.3/ว2442-26มิย60]การปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 

  [พร0023.3/ว2441-26มิย60]เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมนาในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาณ 2560

  [พร0023.3/ว2440-26มิย60]การดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2560

  (ไฟล์แนบ 1)

  (ไฟล์แนบ 2)

  [พร0023.3/ว2428-23มิย60]การประกวด "หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด" ระดับตำบล และ "อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัด

  [พร0023.3/ว2391-22มิย60]มาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและอปท.(Maching Fund)

  [พร 0023.3/20722มิ.ย.60]ขอส่งตัวอย่างโล่ประกาศเกียติคุณและเกียรติบัตร ในการประกวดหมู่บ้านสะอาดฯประจำปี2560

  [พร 0023.3/ว10350-21มิ.ย60]การเปิดรับคำของอาสาญี่ปุ่น

  [พร 0023.3/ว204-21มิ.ย.60]จัดประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์ประจำปี 2560

  [พร0023.3/ว205-21มิ.ย.60]การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่เด็กและเยวชนฯ

  [พร0023.3/ว203-21มิ.ย.60]กำหนดจัดประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษา ประจำปี2560

  [สธ 0911.05/ว855-21มิ.ย.60]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการเสริมศักยภาพการดำเนินงานการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับฯ

  [พร 0023.3/ว1963-20มิ.ย.60]การติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที