แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ของ ทต.แม่หล่าย เขียนโดย Admin 10
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ ทต.แม่หล่าย เขียนโดย Admin 76
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ 27 ก.ย. 2564 ของ ทต.แม่หล่าย เขียนโดย Admin 57
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 227
MOU การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการบริหารจัดการขยะ และการตรวจสอบคุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน เขียนโดย Admin 102
ขอเชิญเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลสมัครรับการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 120
ประมวลภาพการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2565 เขียนโดย Admin 147
ขอเชิญประชุมคัดเลือกคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิในตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 5(3)ระดับจังหวัดแพร่ แห่งพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 เขียนโดย Admin 150
ขอเชิญรับมอบหนังสือรับรองคุณภาพระบบบริหารอนามัยและสิ่งแวดล้อมและประกาศเกียรติคุณองค์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชน ระดับน่าอยู่อย่างยั่งยืน เขียนโดย Admin 132
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนการจัดทำแผนโครงการขยะมูลฝอยของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 353