แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว484-18พย64]ขอเชิญประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 411
[พร0023.1/ว483-18พย64]แจ้งกำหนดการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 412
[พร0023.1/ว4943-16พย64]แจ้งเปิดใช้งานระบบช่วยตอบข้อความ ตอบตำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chatbot เพื่อบริการข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ เขียนโดย Admin 462
[พร0023.1/ว4928-15พ.ย.64]โครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ เขียนโดย Admin 401
[พร0023.1/ว473-11พย64]ขอเชิญร่วมงานสวดอภิธรรม เขียนโดย Admin 471
[พร0023.1/ว468-9พย64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2564 เขียนโดย Admin 392
[พร0023.1/ว461-5พย64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2564 เขียนโดย Admin 394
[พร0023.1/ว458-3พย64]ประชาสัมพันธ์รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษ เขียนโดย Admin 459
[พร0023.1/ว457-3พย64]ขอเชิญประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯรอบที่ 1 เขียนโดย Admin 354
[พร0023.1/ว456-3พย64]การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนฯรอบ1/2565 เขียนโดย Admin 364