นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายประสาน ชุมภูอินทร์ ลงพื้นที่ติดตามการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ

17092 0

★วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายต่อพงษ์  ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายประสาน ชุมภูอินทร์ ลงพื้นที่ติดตามการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ

"                                                       

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายต่อพงษ์  ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายประสาน ชุมภูอินทร์ ผอ.กง.บริการสาธารณะท้องถิ่นฯ และเจ้าหน้าที่ กง.บป ลงพื้นที่ติดตามการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน พร้อมทั้งซักซ้อมแนวทางการ Re-X-ray ถังขยะเปียกลดโลกร้อน และการจัดทำธนาคารขยะ ณ อบต.แม่ยางร้อง และ อบต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่

17093 0

17094 0

17095 0

17098 0