วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

LINE ALBUM 18032567 ๒๔๐๓๑๘ 72

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ฯ

"                                                       

             
              วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ร่วมประกอบพิธีถวายราชสัการะพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 5 ณ ลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เวลา 09.00 น. จำนวน อปท. ทั้งหมด 84 แห่ง ผู้เข้าร่วมพิธี รวม 370 คน

 

IMG 4662

IMG 4682

IMG 4694

IMG 4498

LINE ALBUM 18032567 ๒๔๐๓๑๘ 150

LINE ALBUM 18032567 ๒๔๐๓๑๘ 11