• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
   
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4518
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.1/ว.62-21มี.ค54]การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ(1 ตุมลาคม 2553-31 มีนาคม 2554)
  สามารถดาวน์โหลด แบบประเมินรอบที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2554 ได้  คลิกที่นี้
  [พร0037.1/ว.58-11มี.ค54]โครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.1/ว.57-8มี.ค54]ขอเชิญประชุม
  [พร0037.1/ว.675-2มี.ค54]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนเพื่อย้ายเปลี่ยนตำแหน่งในประเภทวิชาการในระดับเดียวกัน(ตำแหน่งนิติกร)
  [พร0037.1/ว.47-28ก.พ54]ขอเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร0037.1/ว.665-28ก.พ54]โครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553
  [พร0037.1/ว.37-16ก.พ54]การขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนัก สถ.
  [20 ม.ค 54]ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาเรื่อง"การบริหารจัดการองค์กรให้ประสบผลสำเร็จและจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน"
  [พร 0037.1/ว.03-12ม.ค54]สรุปสาระสำคัญหนังสือเรื่อง"THE ART OF PROBLEM SOLVING ศิลปะในการแก้ปัญหา"
  [พร 0037.1/ว.485-29ธ.ค53]ขอเชิญประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  [พร 0037.1/ว.465-13ธ.ค53]กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สรุปสาระสำคัญของหนังสือน่าอ่าน
  [พร 0037.1/ว.378-6ต.ค53]การจัดกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  [พร 0037.1/ว.4189-5ต.ค53]ขอรับเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.1/ว.4109-29ก.ย53]มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
  [พร 0037.1/ว.354-24ก.ย53]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสมาชิก"วารสารท้องถิ่นไทย"

  [พร 0037.1/ว.342-21ก.ย53]ประชุมชี้แจงข้อราชการให้แก่ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

  [พร 0037.1/ว.331-15ก.ย53]โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
  [พร 0037.1/ว.3733-1ก.ย53]รายงานผลการตรวจนิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  [พร 0037.1/ว.310-1ก.ย53]บัญชีแจกจ่ายหนังสือรายงานประจำปี 2552
  [พร 0037.1/ว.296-23ส.ค53]ประชุมชี้แจงข้อราชการให้แก่ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/อำเภอ
  [พร 0037.1/ว.2978-4ส.ค53]แจ้งกำหนดการตรวจนิเทศงาน อปท.ของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
  [พร 0037.1/ว.278-3ส.ค53]การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2550-2551
  [พร 0037.1/ว.277-3ส.ค53]โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.1/ว.270-29ก.ค53]ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้ภาคประชาชนร่วมกันสอดส่องแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  [พร 0037.1/ว.2652-15ก.ค53]การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.1/ว.250-12ก.ค53]การสำรวจข้อมูลข้าราชการ สถ.เพื่อประกอบการพิจารณาการย้ายภายในจังหวัด
  [พร 0037.1/ว.247-8ก.ค53]ร้านค้าสวัสดิการข้าราชการ
  [พร 0037.1/ว.246-8ก.ค53]การจัดกิจกรรมการบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่
  [พร 0037.1/ว.2577-6ก.ค53]การสำรวจข้อมูลราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ประสงค์จะขอย้ายเปลี่ยนตำแหน่งในประเภทตำแหน่งและระดับเดียวกัน เฉพาะข้าราชการท้องถิ่น)
  616 เรื่อง (21 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที