• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน

   

  - ตุลาคม ปี 2559
  - พฤศจิกายน ปี 2559
  - ธันวาคม ปี 2559
  - มกราคม ปี 2560
  - กุมภาพันธ์ ปี 2560
  - มีนาคม ปี 2560
  - เมษายน 2560

  - พฤษภาคม 2560

  - มิถุนายน 2560

  -กรกฎาคม 2560

  -สิงหาคม 2560

  -กันยายน 2560

   

  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4500
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.2/ว.2888-15มิ.ย55]ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนใน ก.ท.จ.แทนตำแหน่งที่ว่าง
  [พร0037.2/ว.241-15มิ.ย55]ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ฯ
  [พร0037.2/ว.238-13มิ.ย55]แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
  [พร0037.2/ว.232-13มิ.ย55]สำรวจตำแหน่งหัวหน้าส่วนระดับ ๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร0037.2/ว.2812-12มิ.ย55]ขอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีวงเงิน ๖% สำหรับข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และใช้ระบบตำแหน่ง/วิทยะฐานะ
  [พร0037.2/ว.2807-12มิ.ย55]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด(ก.อบต.จังหวัดแพร่)ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.2770-11มิ.ย55]ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.2653-5มิ.ย55]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยะฐานะพัฒนาการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.2635-31พ.ค55]การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.2/ว.2600-31พ.ค55]การคัดเลือกผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่(ก.ท.จ.แพร่)แทนตำแหน่งที่ว่าง
  [พร0037.2/ว.215-30พ.ค55]การแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.2/ว.2573-28พ.ค55]หลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าครองชีพชั่วคราว
  [พร0037.2/ว.2524-28พ.ค55]ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  [พร0037.2/ว.2506-24พ.ค55]โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.2505-24พ.ค55]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
  [พร0037.2/ว.2468-23พ.ค55]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.2439-22พ.ค55]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลแพร่  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.2462-22พ.ค55]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร0037.2/ว.2439-22พ.ค55]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
  [15พ.ค55]เอกสาร เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง)เรื่องปรับปรุงค่าตอบแทน(ค่าจ้าง)พนักงานจ้างทั่วไปและการกำหนดตำแหน่ง และเรื่องต่อสัญญาจ้างลูกจ้าวชั่วคราว
  [พร0037.2/ว.2289-15พ.ค55]สำรวจข้อมูลผุ้มีสืทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.2210-11พ.ค55]ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพปฏิบัติงาน"ด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น"
  [พร0037.2/ว.2225-11พ.ค55]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จ.แพร่) ครั้งที่๕/๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.2158-8พ.ค55]แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.2/ว.2157-8พ.ค55]การจัดทำตารางเทียบขั้นเงินเดือนในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนเดิม
  [พร0037.2/ว.2155-8พ.ค55]การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
  [พร0037.2/ว.2147-8พ.ค55]การคุ้มครองคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ กรณีรับผลกระทบจากการปรับระดับตำแหน่งบริหารสูงขึ้น
  [พร0037.2/ว.2146-8พ.ค55]การเทียบตำแหน่งนักบริหารช่างกับตำแหน่งนักบริหารช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะงานเดียนกัน
  [พร0037.2/ว.2145-8พ.ค55]การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.2/ว.2039-30เม.ค55]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่  ครั้งที่๔/๒๕๕๕
  1404 เรื่อง (47 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที