• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4546
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว236-24มิย58]การจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 58  

  [พร0023.3/ว237-24มิย58]การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ  

  [พร0023.3/9724-23มิย58]แก้ไขเปลี่ยนแปลงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี2557

  [พร0023.3/ว2382-22มิย58]เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนสวัสดิการผู้พิการ(มิ.ย) 

  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สถ.จัดสรร.พก2558ครั้ง7.มิย2558

                        2.42แพร่_ผู้พิการ.เสียชีวิต

  [พร0023.3/ว2381-22มิย58]เงินอุดหนุนทั่วไปโครงสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ(มิ.ย) 

  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สถ.จัดสรร.ผส.2558ครั้ง7.มิย2558

                        2.  42.แพร่_ผู้สูงอายุ.เสียชีวิต

  [พร0023.3/ว2380-22มิย58]ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครือข่ายแผนและงปมทางการศึกษา

  [พร0023.3/ว9585-22มิย58]ขอความร่วมมือในการควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ก่อนช่วงระบาด

  [พร0023.3/ว9584-22มิย58]การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนของ  อปท ปี58

  [พร0023.3/9403-17มิย58]แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้าง ศพด ปี 57

  [พร0023.3/ว2058-16มิย58]การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

  [พร0023.3/9238-16มิย58]เงินอุดหนุนโครงการก่อสร้าง ศพด 58

  [พร0023.5-16มิย58]ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการพัฒนาคุณภาพบัญชีท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2261-15มิย58]ซักซ้อมแนวทางสนับสนุนสวัสดิการสังคม ตามตัวชี้วัด 2558 

  เพิ่มเติม แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.5

  [พร0023.3/ว2235-11มิย58]การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน

  [พร0023.3/8829-8มิย58]อนุมัติเงินเหลือจ่ายโครงการศูนย์เด็กเล็ก ปี  2558

  [พร0023.3/9097-11มิย58]แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก ปี 2558

  [พร0023.3/ว2217-9มิย58]โครงการประชุมชี้แจงประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดอปท.

  [พร0023.3/ว2221-10มิย58]การตรวจสอบและบริหารจัดการโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน  

  [พร0023.3/ว219-9มิย58]ตารางสรุปการขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ2557

  [พร0023.3/ว372-8มิย58]เจ้าภาพแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค ปี 2558 

  [พร0023.3/373-9มิย58]บัญชีการจัดสรรงบประมาณโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาคเหนือ 

  [พร0023.3/78-8มิย58]อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างศพด.

  [พร0023.3/8833-8มิย58]การซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำในสถานีขนส่งโดยสาร 

  [พร0023.3/ว2158-8มิย58]การจัดทำแผนงานปรับปรุงและพัฒนาตลาดชุมชน

  [พร0023.3/ว2137-8มิย58]กำหนดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

  [พร0023.3/367-5มิย58]แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบอาคารศูนย์เด็กเล็กของ อปท.

  [พร0023.3/ว8592-3มิย58]การอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่กันเงินเบิกเหลื่อมปี

  [พร0023.3/ว8545-3มิย58]แนวทาวจัดทำคู่มือประชาชนของ อปท. ตามพรบ. เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558

  สิ่งที่ส่งมาด้วย   1.สถ ว 1004 ลว15พค2558การจัดส่งคู่มือ

                       2.คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศManualVersion1101052015

                       3.สถ ว 1005ลว15พค2558ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานจัดทำคู่มือ

                       4.คู่มือกลาง

                        5.39.จ.แพร่

  [พร0023.3/ว2082-3มิย58]การจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน อปท. 

  เพิ่มเติม

  1.แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉ.3

  [พร0023.3/ว2080-3มิย58]สำรวจความต้องการใช้น้ำประปาและโอนกิจการประปาจาก อปท.

  4870 เรื่อง (163 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที