• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4508
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.4/671-11ต.ค54]แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
  [พร0037.4/ว.4058-12ต.ค54]ขอเชิญชวนส่งข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประกวดราคาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.4/ว.4057-12ต.ค54]ขอรับเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.4/ว.3781-21ก.ย54]การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของหน่อยงานของรัฐ
  [พร0037.4/ว.3655-19ก.ย54]การใช้บังคับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร0037.4/ว.3645-12ก.ย54]การจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น
  [พร0037.4/ว.3644-12ก.ย54]แจ้งผลการคัดเลือกสตรีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับเขตและระดับภาค
  [9ก.ย54]ชี้แจงการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
  [พร0037.4/ว.3581-6ก.ย54]โครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๑
  [26 ส.ค 54] ตัวอย่างรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
  [พร0037.4/ว.3374-22ส.ค54]โครงการสัมมนาการยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.4/ว.3368-22ส.ค54]การดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  [พร0037.4/ว.3365-19ส.ค54]โครงการสัมมนาการยื่นรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  [พร0037.4/ว.254-11ส.ค54]จัดทำรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒๘
  [พร0037.4/ว.3263-10ส.ค54]แจ้งรายชื่อบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่น
  [พร0037.4/ว.252-10ส.ค54]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน มาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
  [พร0037.4/ว.227-25ก.ค54]การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน
  [พร0037.4/ว.222-21ก.ค54]โครงการให้อบรมความรู้กฏหมาย ระเบียบ ที่ปรับปรุงและยกร่างใหม่สำหรับบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.4/ว.2851-14ก.ค54]การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
  [พร0037.4/ว.216-14ก.ค54]แจ้งรายชื่อผู้เดินทางไปฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน
  [พร0037.4/ว.2710-12ก.ค54]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.4/ว.2588-1ก.ค54]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.4/ว.2357-22มิ.ย54]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.4/ว.180-22มิ.ย54]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.4/ว.2352-20มิ.ย54]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๗-๘/๕๔
  [พร0037.4/ว.2196-13มิ.ย54]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
  [พร0037.4/ว.2193-10มิ.ย54]การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ตั้งป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  [พร0037.4/ว.2179-7มิ.ย54]มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง
  [พร0037.4/ว.2049-26พ.ค54]การประชาสัมพันธ์"ข้าราชการท้องถิ่นมีศักดิ์ศรี ไม่ซื้อซี ไม่ขายตำแหน่ง"
  [พร0037.4/ว.2047-24พ.ค54]ปัญหาการร้อนเรียนจากการใช้ดุลพินิจในการกำหนดราคาขายเอกสารทางราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕
  567 เรื่อง (19 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที