• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5015
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.1/ว1016-16มีค58]การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2558  

  [อบจ]แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558  

  [พร0023.1/ว92-12มีค58]แจ้งกำชับให้เข้าร่วมการสัมนา"การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดแพร่"

  [พร0023.1/ว88-10มีค58]การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว3798-9มีค58]การซ่อมแซมหรือสร้างบ้านถวายราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  [พร0023.1/ว873-5มีค58]ขอเชิญประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแพร่ 2/2558

  [พร0013.2/ว1252-5มีค58]ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

  [พร0023.1/ว82-27กพ58]ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมหรือสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

   

  พร0023.1/ว76-24กพ58แจ้งชำระค่าลงอบรม"การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปี 58" 

  [พร0013.2/ว2796-20กพ58]ขอเชิญประชุมโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอย  

  [พร0023.1/ว433-12กพ58 ] อบรมหลักสูตร " การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน "

   

  [พร0023.1/ว532-12กพ58]การดำเนินโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

  [พร0023.1/ว444-6กพ58]การจัดทำร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย

  เพิ่มแติม     คลิกที่นี่

  [พร0023.3/ว446-6กพ58]ขอเชิญประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1/58

  พร 0023.1/ว 46 ขอให้รายงานโครงการคลองสวยน้ำใสและการรักษาพื้นที่สาธารณะ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

  ผลการออกสลากกาชาดสมนาคุณ

  พร 0023.1/ว 121   การจัดทำแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  พร 0023.1/ว 120 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างบัญญัติ/เทศบัญญัติในการกำจัดขยะมูลฝอย

  พร ๐๐๒๓.๑/ว ๔๕๖๙ การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดแพร่

  เพิ่มเติม คลิกที่นี่

  [26 ธ.ค.57]แจ้งผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

  [พร0013.2/ว.19581-11ธ.ค57]ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง)แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่

  [พร0023.1/ว.4284-9ธ.ค57]ขอเชิญประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

  [พร0023.1/ว.611-8ธ.ค57]การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

  [พร0023.1/ว.3971-18พ.ย57]ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

  [พร0023.1/ว.3914-14พ.ย57]การจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดแพร่(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี้

  [พร0023.1/ว.3842-10พ.ย57]การคัดค้านการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบบูรณาการ

  [พร0023.1/ว.3840-10พ.ย57]การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

  [พร0023.1/ว.373-6พ.ย57]บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาผู้นำชุมชน อปท.

  [พร0013.2/ว.7024-4พ.ย57]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่

  [พร0023.1/ว.3756-4พ.ย57]การจัดคำรับรองและประเมินผลการปฎิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี้

  938 เรื่อง (32 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที