• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว3659-20กย60]การจัดทดสอบระดับชาติทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 60

  [พร0023.3/ว3658-20กย60]ส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง"

  [พร0023.3/ว331-19กย60]ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)

  [พร0023.3/ว330-19กย60]แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด(ระดับกิจกรรมย่อย)

   

  [พร0023.3/ว328-18กย60]ร่างกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

  [พร0023.3/ว3647-19กย60]โครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการและการสร้างความเข้าใจในร่างกฏกระทรวงฯ

  [พร0023.3/ว3618-15กย60]การประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 10/2560

  [พร0023.3/ว323-13กย60]การมอบอำนาจให้แก่ผู้แทนเข้าร่วมการประชุม/เจรจา หรือเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฯ

  [พร0023.3/ว320-13กย60]ขอรหัสโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี60

  [พร0023.3/ว3544-13กย60]การเผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฯ ชุดที่1

  (ไฟล์แนบ สถว1617)

  [พร0023.3/ว3546-13กย60]สำรวจปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 60(เฉพาะทีมประเมินฯ LPA  2560)

  (ไฟล์แนบ  LPA 2560 )

  [พร0023.3/ว3525-12กย60]กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว3521-12กย60]ขอส่งรายละเอียดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 2560

  [พร0023.3/ว309-7กย60]แจ้งจัดทำและปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว3518-12กย60]การสำรวจข้อมูลถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชำรุดเสียหายและจำเป็นต้องซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน

  (ไฟล์แนบ)

  [พร0023.3/ว3481-7กย60]แจ้งการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบ60

  [พร0023.3/ว3461-5กย60]การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหนำโรค

  [พร 0023.3/ว3450-5 ก.ย.60]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกาาท้องถิ่นระดับจังหวัด

  [พร0023.3/ว304-31สค60]โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2560

  [พร0023.3/ว3048-31สค60]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบ 60

  [พร0023.3/ว3419-1กย60]เชิญประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับจังหวัด(เฉพาะ นายก อบต.เหมืองหม้อ และ นายก ทต.บ้านปิน)

  [พร0023.3/ว302-31สค60]คณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ฯ

  [พร0023.3/ว301-31สค60]รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4

  [พร0023.3/ว300-31สค60]แจ้งเรื่องโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560(เพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว298-31สค60]รวบรวมแบบประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบฯ(เฉพาะท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ)

  [พร0023.3/ว297-30สค60]แจ้งการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35/2560

  [พร0023.3/ว296-30สค60]การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560

  [พร0023.3/ว3368-30สค60]การขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล

  [พร 0023.3/ว3279-24ส.ค.60]การดำเนินงาน โครงการวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงามจังหวัดลพบุรี

  [พร0023.3/ว3259-23สค60]ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถ-อปท) ประจำปี60

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.20 วินาที