• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5039
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.2/ว1774-12พค58]หลักเกณฑ์ปรับปรุงมาตราฐานตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานสอน

  [พร0023.2/1734-11พค58]การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปการจัดการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่3

  [พร0023.2/ว1676-8พค58]การเบิกจ่ายพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว1698-7พค58]ผลหารือค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว1676-1พค58]การเบิกจ่ายกรณีพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว1658-30เมย58]แจ้งมติประชุมกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่4

  [พร0023.2/ว1657-30เมย58]แจ้งมติประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่4

  [ประกาศ]ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลสำหรับบุคลากรท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว1605-27เมย58]ติดตามรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงาน อปท.

  [28เมย58]ตารางสรุปประชุม ก.อบต.  ครั้งที่  4

  [28เมย58]ตารางสรุปประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 4

  [พร0023.2/ว141-27เมย58]แจ้งการตรวจสอบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปี 2556

  [พร0023.2/ว1400-7เมย58]เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ(เงินเดือนครู-ค่าจ้างประจำ)

  [พร0023.2/ว1311-7เมย58]การประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประเมินวิทยฐานะสวัสดิการ ครูและบุคลากรการศึกษาท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว1360-7เมย58]ขอความร่วมมือเสนอประวัติและผลงานเพื่อทำหนังสือประวัติครู

  [พร0023.2/ว10309-30มีค58]หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ

  [พร0023.2/ว1268-30มีค58]การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุในงานสายบริหารการศึกษา

  [พร0023.2/ว1220-26มีค58ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงานฯ

  [พร0023.2/ว1212]26มีค58ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามคุณสมบัติฯ

  [พร0023.2/ว1140-23มีค58]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ 3/2558

  [พร0023.2/ว1139-23มีค58]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัดแพร่ 3/2558

  [20มีค58]ตารางสรุปมติ ก.อบต จังหวัดแพร่ครั้งที่ 3/2558 

  ตารางสรุปมติ ก.ท.จ จังหวัดแพร่ครั้งที่  3/2558

  [พร0023.2/ว1035-17มีค58]มาตราการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  [พร0023.2/ว845-9มีค58]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์กรบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.2/ว86-5มีค58]การออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร

  [พร0023.2/ว871-6มีค58]การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

  [พร0023.2/ว85-5มีค58]แจ้งกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว836-5มีค58]หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว759-3มีค58]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ 2/2558

  1988 เรื่อง (67 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที