• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.4/ว941-12มีค61]การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์

  [พร0023.4/ว933-9มีค61]บุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว415-8มีค61]แจ้งคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง

  [พร0023.4/ว914-8มีค61]ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  [พร0023.4/ว785-27กพ61]กำหนดจัดโครงการอบรมหลักกฏหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี หลักสูตรที่ 1

  [พร0023.4/ว634-14กพ61]แจ้งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย

  [พร0023.4/ว623-14กพ61]เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

  [พร0023.4/ว560-8กพ61]แจ้งคู่มือการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  [พร0023.4/ว557-7กพ61]การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว43-31มค61]โครงการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองกระบวนการยุติธรรมทางการปกครองฯ

  [พร0023.4/ว380-29มค61]การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและการถมดิน 2543

  [พร0023.4/ว348-ม.ค.2561]การกำหนดแบบเเจ้งผู้ทิ้งงาน

  [พร0023.4/ว349-25ม.ค.2561]การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

  [พร 0023.4/ว350-25ม.ค.2561]ตรวจสอบข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นจากระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร

  [พร 0023.4/ว19-19ม.ค.2561]โครงการเสริมสร้างและเผยเเพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองกระบวนการยุติธรรมทาง ปกครองและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  (ไฟล์แนบ เพิ่มเติม)

  [พร 0023.4/ว263-19ม.ค.2561]การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว212-16มค61]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย เพิ่มเติม เดือน ตุลาคม 60

  [พร0023.4/ว213-16มค61]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมฯ

  [พร 0023.4/ว170-12ม.ค.2561]การจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสอบคัดเลือกในตำเเหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว101-9มค61]แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร 0023.4/ว76-8ม.ค.61]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

  [พร0023.4/ว450-29ธค60]แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

  [พร0023.4/ว5122-28ธค60]การจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว5085-26ธค60]ซักซ้อมแนวทางงการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา

  [พร0023.3/ว5025-22ธค60]แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [เฉพาะหน้าที่ 1 ที่ไม่ชัด]

  [พร0023.4/ว5006-21ธค60]การวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

  [พร0023.4/ว5005.4-21ธค60]การจินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  [พร0023.4/ว4989-20ธค60]พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

  [พร0023.4/ว4988-20ธค60]ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต 2546

  [พร0023.4/ว4691-30พย60]กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติงานร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  849 เรื่อง (29 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที