นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มงานมาตรฐานฯ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS

S  5324830

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 น.

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มงานมาตรฐานฯ

เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราชฯ

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มงานมาตรฐานฯ...

ายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่

106566

★วันที่  15  มิถุนายน 2566  เวลา 09.30 น. นายต่อพงษ์  ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแพร่ ณ วัดทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: ายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวเขมิกา รอดสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบและข้าราชการกลุ่มงานการเงินฯ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าท้าย ประจำปี พ.ศ. 2566

S  9248780

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวเขมิกา รอดสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบและข้าราชการกลุ่มงานการเงินฯ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าท้าย ประจำปี พ.ศ. 2566

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวเขมิกา รอดสี...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2566

106248

★วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.

นายต่อพงษ์  ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองแพร่

ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณศาลหลักเมืองแพร่ 

โดยมีนายชุติเดช  มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

เป็นประธาน

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2566

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่่นจังหวัดแพร่ ได้เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรของ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

106181

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น.

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่่นจังหวัดแพร่

ได้เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรของ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ

อำเภอลอง จังหวัดแพร่

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่่นจังหวัดแพร่ ได้เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรของ...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโตท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ข่วงวัฒนธรรม กาดสามวัยอำเภอเมือง

5587

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายต่อพงษ์ ทับทิมโตท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ข่วงวัฒนธรรม กาดสามวัยอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโตท้องถิ่นจังหวัดแพร่...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ นายประสาน ชุมภูอินทร์ ผอ.กง.บป และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวัน โดยสุ่มตรวจ ณ โรงเรียนบ้านหัวข่วง อ.เมือง จ.แพร่

5191

วันศุกร์ 2 มิย. 2566 เวลา 10.00 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ นายประสาน ชุมภูอินทร์ ผอ.กง.บป และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวัน โดยสุ่มตรวจ ณ โรงเรียนบ้านหัวข่วง อ.เมือง จ.แพร่

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ นายประสาน ชุมภูอินทร์ ผอ.กง.บป และคณะ...