สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

LINE ALBUM โครงการเดน-วง เฉลมพระเกยรตฯ 2566 ๒๓ 207

จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่ง

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล

4 พฤษภาคม 2566 

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลือนที่ และโครงการหน่วยแพทยฺ์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

101331

★ วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นายต่อพงษ์  ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลือนที่ และโครงการหน่วยแพทยฺ์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  หมู่ที่ 5 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมีนายชุติเดช  มีจันทร์  ผู้ว่าราชจังหวัดแพร่เป็นประธาน "                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลือนที่...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

336289443 741963387307577 9062519272291445723 n

เรียน ผู้บังคับบัญชา

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) เทศบาลเมืองแพร่ และการปล่อยขบวนรถรณรงค์ ณ บริเวณถนนไชยบูรณ์ (หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่) อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีฯ"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต และคณะ ข้าราชการ พนักงาน สถจ.แพร่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารและข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้เข้าร่วมประกอบพิธีเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

S  647404

★ วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต และคณะ ข้าราชการ พนักงาน สถจ.แพร่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารและข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้เข้าร่วมประกอบพิธีเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ลานวัฒนาธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต และคณะ ข้าราชการ พนักงาน สถจ.แพร่ หัวหน้าส่วนราชการ...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต และคณะ ข้าราชการ พนักงาน สถจ.แพร่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารและข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้เข้าร่วมประกอบพิธีเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

LINE ALBUM วนทองถนไทย66 ๒๓๐๓๑๘ 58

★ วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต และคณะ ข้าราชการ พนักงาน สถจ.แพร่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารและข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้เข้าร่วมประกอบพิธีเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ลานวัฒนาธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต และคณะ ข้าราชการ พนักงาน สถจ.แพร่ หัวหน้าส่วนราชการ...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ นายประสาน ชุมภูอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนางอรัญญา จิตต์บุญ ท้องถิ่นอำเภอหนองม่วงไข่ ลงพื้นที่่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

99073

★ วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ นายประสาน ชุมภูอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนางอรัญญา จิตต์บุญ ท้องถิ่นอำเภอหนองม่วงไข่ ลงพื้นที่่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ณ วัดรัตนสุนทร ต.น้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ และประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี พศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด และได้ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำรัด"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ นายประสาน ชุมภูอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมชมขบวนแห่งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2566

35897

★ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นายต่อพงษ์  ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมชมขบวนแห่งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2566 "                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมชมขบวนแห่งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ...