นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมชมขบวนแห่งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2566

35897

★ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นายต่อพงษ์  ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมชมขบวนแห่งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2566 "                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมชมขบวนแห่งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาภัยพิบัติจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ณ บริเวณวัดพระธาตุดอยเล็ง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

327158718 610560267735346 1156896499589624119 n

★ วันนี้ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาภัยพิบัติจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ณ บริเวณวัดพระธาตุดอยเล็ง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีฯ "                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่...

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดจอมคีรีชัย หมู่ที่ ๕ ตำบลเด่นชัย

328260101 595278795734292 151886258331317574 n

★ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายนิคม ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วย น.ส.ธชพรรณ ไหวคิด เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ปลัดเทศบาลตำบลเด่นชัย ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดจอมคีรีชัย หมู่ที่ ๕ ตำบลเด่นชัย "                                                       

อ่านเพิ่มเติม: เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖...

อบต.พระหลวง นำโดย นายสุรชัย ภิญโญ นายก อบต.พระหลวง จัดทำ Big Cleaning Day ณ บริเวณตลาดสดวัดพระหลวง

53281

★ วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.พระหลวง นำโดย นายสุรชัย  ภิญโญ นายก อบต.พระหลวง จัดทำ Big Cleaning Day  ณ บริเวณตลาดสดวัดพระหลวง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ค้าขาย "                                                       

อ่านเพิ่มเติม: อบต.พระหลวง นำโดย นายสุรชัย ภิญโญ นายก อบต.พระหลวง จัดทำ Big Cleaning Day ณ บริเวณตลาดสดวัดพระหลวง

อบต.แม่คำมี จัดกิจกรรม BCD ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. และ ที่ทำการ อบต.แม่คำมี

8

★ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.แม่คำมี จัดกิจกรรม BCD ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. และ ที่ทำการ อบต.แม่คำมี ผู้ร่วมกิจกรรม 35 คน "                                                       

อ่านเพิ่มเติม: อบต.แม่คำมี จัดกิจกรรม BCD ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. และ ที่ทำการ อบต.แม่คำมี

อบต.บ้านหนุน จัดกิจกรรม BCD ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนุนใต้ ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

messageImage 1675391726747

★ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.บ้านหนุน จัดกิจกรรม BCD ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนุนใต้ ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ "                                                       

อ่านเพิ่มเติม: อบต.บ้านหนุน จัดกิจกรรม BCD ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนุนใต้...

อบต.แดนชุมพล จัดกิจกรรม BCD ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณวัดบ้านป่าแดงใต้ หมู่ที่ 3 ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่

messageImage 1675391257241

★ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.แดนชุมพล จัดกิจกรรม BCD ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณวัดบ้านป่าแดงใต้ หมู่ที่ 3 ต.แดนชุมพล  อ.สอง จ.แพร่ "                                                       

อ่านเพิ่มเติม: อบต.แดนชุมพล จัดกิจกรรม BCD ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณวัดบ้านป่าแดงใต้ หมู่ที่ 3...