นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน ข้าราชการ และลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ

S  4006051 0

★วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน ข้าราชการ และลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลฯ

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน ข้าราชการ และลูกจ้าง...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน ข้าราชการ และลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดวิถี 5ส (Big Cleaning Day)

S  4005936 0

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน ข้าราชการ และลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดวิถี 5ส (Big Cleaning Day) 

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน ข้าราชการ และลูกจ้าง...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมมอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะกับผู้สูงอายุและทุกวัย

 

109662

★วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น.    นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมมอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการปรับปรุงที่อยู่-อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะกับผู้สูงอายุและทุกวัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมมอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอลอง ณ ห้องประชุม อบต.หัวทุ่ง อ.ลอง และเทศบาลตำบลวังชิ้น อ.วังชิ้น จ

S  3940439

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอลอง ณ ห้องประชุม อบต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการนิเทศการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมิน อ.สูงเม่น เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศพด. IT เฉลิมพระเกียติฯ บ้านโตนใต้ สังกัด อบต.สูงเม่น

 

C58B78A2-9F57-4A5B-9B60-972822CEF5E4-L0-001

★ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ โดยนางณัชชา มีจันทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ โดยนายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการนิเทศการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ พมจ.แพร่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมิน อ.สูงเม่น

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการนิเทศการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่นิเทศงานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่

360ABD29-5124-477D-85EF-67CD7992BB3B-L0-001

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย

นางจารุณี สุขประเศริฐ ประธานแม่บ้านมหาดไทย

อำเภอเมืองแพร่และนางเนตรฤดี ทับทิมโต สมาชิก

แม่บ้านมหาดไทยและะคณะกรรมการติดตามการศึกษา

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่นิเทศงานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มงานมาตรฐานฯ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS

S  5324830

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 น.

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มงานมาตรฐานฯ

เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราชฯ

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มงานมาตรฐานฯ...