อบต.บ้านหนุน จัดกิจกรรม BCD ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนุนใต้ ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

messageImage 1675391726747

★ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.บ้านหนุน จัดกิจกรรม BCD ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนุนใต้ ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ "                                                       

อ่านเพิ่มเติม: อบต.บ้านหนุน จัดกิจกรรม BCD ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนุนใต้...

อบต.แดนชุมพล จัดกิจกรรม BCD ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณวัดบ้านป่าแดงใต้ หมู่ที่ 3 ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่

messageImage 1675391257241

★ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.แดนชุมพล จัดกิจกรรม BCD ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณวัดบ้านป่าแดงใต้ หมู่ที่ 3 ต.แดนชุมพล  อ.สอง จ.แพร่ "                                                       

อ่านเพิ่มเติม: อบต.แดนชุมพล จัดกิจกรรม BCD ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณวัดบ้านป่าแดงใต้ หมู่ที่ 3...

อบต.แม่เกิ๋ง จัดกิจกรรม BCD ทำความสะอาด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง

S  17653818

★ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.แม่เกิ๋ง จัดกิจกรรม BCD ทำความสะอาด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: อบต.แม่เกิ๋ง จัดกิจกรรม BCD ทำความสะอาด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง

อบต.สรอย จัดกิจกรรม BCD ทำความสะอาด ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร รร.สรอยเสรีวิทยา

S  17653787

★ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.สรอย จัดกิจกรรม BCD ทำความสะอาด ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร รร.สรอยเสรีวิทยา"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: อบต.สรอย จัดกิจกรรม BCD ทำความสะอาด ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร รร.สรอยเสรีวิทยา

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ นายเจตณรงค์ อินกัน ผอ.กง.สส.สถ.จ.แพร่ และข้าราชการ สถ.จ.แพร่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

IMG 3235

★ วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ นายเจตณรงค์ อินกัน ผอ.กง.สส.สถ.จ.แพร่ และข้าราชการ สถ.จ.แพร่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ วัดดอนมูล ต.ดอลมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยมีนาย กนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี "                                                       

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ นายเจตณรงค์ อินกัน...

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สถ.จ.แพร่ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัตืงานด้านการเงิน การคลัง และการจัดซื้อจัดจ้างฯลฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม รร.แพร่นครา

S  26533920

★ วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สถ.จ.แพร่ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัตืงานด้านการเงิน การคลัง และการจัดซื้อจัดจ้างฯลฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม รร.แพร่นครา โดยมี ท่านอาจารย์ วิภา ธูสรานนท์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมในครั้งนี้"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สถ.จ.แพร่ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร...

นายประสาน ชุมภูอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อตอบข้อซักถามปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าข้าม

S  11239454

★ วันที่ 6 มกราคม 2566 นายต่อพงษ์ ทับทิมโตท้องถิ่นจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายประสาน ชุมภูอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อตอบข้อซักถามปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าข้าม ซึ่งได้ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติและรับปัญหาความเดือดร้อนเพื่อมาดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว "                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายประสาน ชุมภูอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป...