อบต.สรอย จัดกิจกรรม BCD ทำความสะอาด ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร รร.สรอยเสรีวิทยา

S  17653787

★ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.สรอย จัดกิจกรรม BCD ทำความสะอาด ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร รร.สรอยเสรีวิทยา"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: อบต.สรอย จัดกิจกรรม BCD ทำความสะอาด ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร รร.สรอยเสรีวิทยา

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ นายเจตณรงค์ อินกัน ผอ.กง.สส.สถ.จ.แพร่ และข้าราชการ สถ.จ.แพร่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

IMG 3235

★ วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ นายเจตณรงค์ อินกัน ผอ.กง.สส.สถ.จ.แพร่ และข้าราชการ สถ.จ.แพร่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ วัดดอนมูล ต.ดอลมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยมีนาย กนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี "                                                       

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ นายเจตณรงค์ อินกัน...

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สถ.จ.แพร่ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัตืงานด้านการเงิน การคลัง และการจัดซื้อจัดจ้างฯลฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม รร.แพร่นครา

S  26533920

★ วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สถ.จ.แพร่ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัตืงานด้านการเงิน การคลัง และการจัดซื้อจัดจ้างฯลฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม รร.แพร่นครา โดยมี ท่านอาจารย์ วิภา ธูสรานนท์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมในครั้งนี้"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สถ.จ.แพร่ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร...

นายประสาน ชุมภูอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อตอบข้อซักถามปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าข้าม

S  11239454

★ วันที่ 6 มกราคม 2566 นายต่อพงษ์ ทับทิมโตท้องถิ่นจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายประสาน ชุมภูอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อตอบข้อซักถามปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าข้าม ซึ่งได้ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติและรับปัญหาความเดือดร้อนเพื่อมาดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว "                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายประสาน ชุมภูอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีปล่อยปลาเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ แม่น้ำยมท่าน้ำวัดเซตวัน

90559

★ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีปล่อยปลาเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ แม่น้ำยมท่าน้ำวัดเซตวัน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีปล่อยปลาเพื่อถวายพระพรแด่...

นายชุติเดช มีจันทร์ ผวจ.แพร่ นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ทถ.จ.แพร่ นายเจตณรงค์ อินกัน ผอ.กง.สส สถจ.แพร่ ได้ร่วมชมภาพยนตร์ hanuman white monkey ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีม่า มาร์คโฟแพร่

S  18243616

★ วันนี้ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 น. นายชุติเดช มีจันทร์ ผวจ.แพร่ นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ทถ.จ.แพร่ นายเจตณรงค์ อินกัน ผอ.กง.สส สถจ.แพร่ ได้ร่วมชมภาพยนตร์ hanuman white monkey ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีม่า มาร์คโฟแพร่ โดยมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ เข้าร่วมชมภาพยนตร์ จำนวน 130 คน"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายชุติเดช มีจันทร์ ผวจ.แพร่ นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ทถ.จ.แพร่ นายเจตณรงค์ อินกัน ผอ.กง.สส สถจ.แพร่ ...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

490324

★ วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ท่าล้อ ริมน้ำแม่คำมี ม.2 ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ และส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ถังขยะเปียก เนื่องใน"วันดินโลก" ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่พร้อมด้วย...