แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว52-24มค65]การมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Admin 199
[พร0023.2/ว51-24มค65]โครงการคลีนิคกฎหมายสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 211
[พร0023.2/ว257-19มค65]แจ้ง ทต. และ อบต.ที่มี โรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 247
[พร0023.2/ว209-17มค65]แนวทางปฏิบัติกรณีการพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท.ชี้มูลความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการในเรื่องที่ผู้นั้นถูกลงโทษทางวินัยไปแล้ว เขียนโดย Admin 315
[พร0023.2/ว164-13มค65]แนวทางปฏิบัติกรณีการพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท.ชี้มูลความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการในเรื่องที่ผู้นั้นถูกลงโทษทางวินัยไปแล้ว เขียนโดย Admin 238
[พร0023.2/ว95-10มค65]แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 327
[พร0023.2/ว50-5มค65]การประสงค์จะส่งเรื่องเพื่อเสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ (ก.ท.จ.แพร่ และ ก.อบต.แพร่) ฯ เขียนโดย Admin 500
[พร0023.2/ว5619-29ธค64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 256
[พร0023.2/ว536-28ธค64]ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นฯ เขียนโดย Admin 296
[พร0023.2/ว5591-28ธค64]การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 256