แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว2404-28มิย65]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2565 เขียนโดย Admin 504
[พร0023.2/ว285-27มิย65]ขอความร่วมมือท้องถิ่นอำเภอ ประสาน อปท.ในพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 510
[พร0023.2/ว2386-27มิย65]การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลงานการปฏิบัติงานทางวิชาการ)กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานอบรม 6 เดือน) เขียนโดย Admin 213
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2565 เขียนโดย Admin 694
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 6/2565 เขียนโดย Admin 790
[พร0023.2/ว2302-20มิย65]การลงโทษข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ เขียนโดย Admin 346
[พร0023.2/ว2287-20มิย65]การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว เขียนโดย Admin 358
[พร0023.2/ว263-8มิย65]แจ้งท้องถิ่นอำเภอประสานงาน อปท.ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรในสังกัดได้รับทราบและเข้าร่วมสัมมนาฯ เขียนโดย Admin 380
[พร0023.2/ว261-6มิย65]แจ้ง ท้องถิ่นอำเภอประสาน อปท.ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรในสังกัดได้รับทราบและเข้าร่วมสัมมนาฯ เขียนโดย Admin 399
[พร0023.2/ว256-2มิย65]แจ้งขอความร่วมมือท้องถิ่นอำเภอประสานงาน อปท.ตรวจสอบรายชื่อตามบัญชีฯ เขียนโดย Admin 325