แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว4943-16พย64]แจ้งเปิดใช้งานระบบช่วยตอบข้อความ ตอบตำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chatbot เพื่อบริการข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ เขียนโดย Admin 249
[พร0023.1/ว4928-15พ.ย.64]โครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ เขียนโดย Admin 225
[พร0023.1/ว473-11พย64]ขอเชิญร่วมงานสวดอภิธรรม เขียนโดย Admin 291
[พร0023.1/ว468-9พย64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2564 เขียนโดย Admin 225
[พร0023.1/ว461-5พย64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2564 เขียนโดย Admin 236
[พร0023.1/ว458-3พย64]ประชาสัมพันธ์รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษ เขียนโดย Admin 293
[พร0023.1/ว457-3พย64]ขอเชิญประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯรอบที่ 1 เขียนโดย Admin 193
[พร0023.1/ว456-3พย64]การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนฯรอบ1/2565 เขียนโดย Admin 194
[พร0023.1/ว451-2พย64]ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Google Meet เขียนโดย Admin 207
[พร0023.1/ว4739-2พย64]แผนการดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 278