แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว401-30กย64]การสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 280
[พร0023.1/ว394-21กย64]แจ้งเชิญชวนผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมอนุโมทนา กฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 197
[พร0023.1/ว324-13กย64]ประชาสัมพันธ์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 344
[พร0023.1/ว383-13กย64]ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 347
[พร0023.1/ว384-6กย64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับสู่ชุมชน ครั้งที่ 354/2564 เขียนโดย Admin 240
[พร0023.1/ว3888-6กย64]โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ สถ.จ.แพร่ ประจำปีงบ 64 เขียนโดย Admin 275
[พร0023.1/ว375-27สค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2564 เขียนโดย Admin 325
[พร0023.1/ว364-24สค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2564 เขียนโดย Admin 276
[พร0023.1/ว362-23สค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2564 เขียนโดย Admin 237
[พร0023.1/ว358-19สค64]ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 399