แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว168-21มีค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 284
[พร0023.5/ว161-18มีค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 324
[พร0023.5/ว1113-18มีค65]แนวทางการดำนินการควบคุมและป้องกันการดำเนินการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 386
[พร0023.5/ว1093-18มีค65]หลักเกณฑ์และวิธรปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 เขียนโดย Admin 291
[พร0023.5/ว1095-18มีค65]หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 เขียนโดย Admin 273
[พร0023.5/ว158-16มี.ค.65]แจ้งได้รับเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564-2565 รายการเงินงบกลางและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 340
[พร0023.5/ว157-15มี.ค.65]แจ้งได้รับเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564-2565 รายการเงินงบกลางและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 328
[พร0023.5/ว155-14มี.ค.65]แจ้งรับเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564-2565รายการเงินงบกลางและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เขียนโดย Admin 326
[พร0023.5/ว146-9มี.ค.65]แจ้งเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564-2565รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและรายการเงินงบกลาง เขียนโดย Admin 359
[พร0023.5/ว144-8มี.ค.65]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 528