แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว324-13กย64]ประชาสัมพันธ์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 404
[พร0023.1/ว383-13กย64]ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 415
[พร0023.1/ว384-6กย64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับสู่ชุมชน ครั้งที่ 354/2564 เขียนโดย Admin 304
[พร0023.1/ว3888-6กย64]โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ สถ.จ.แพร่ ประจำปีงบ 64 เขียนโดย Admin 341
[พร0023.1/ว375-27สค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2564 เขียนโดย Admin 385
[พร0023.1/ว364-24สค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2564 เขียนโดย Admin 330
[พร0023.1/ว362-23สค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2564 เขียนโดย Admin 282
[พร0023.1/ว358-19สค64]ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 444
[พร0023.1/ว354-11สค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2564 เขียนโดย Admin 352
[พร0023.1/ว535-11สค64]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 563