แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว106-2มีค64]การแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 401
[พร0023.1/ว104-2มีค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564 เขียนโดย Admin 319
[พร0023.1/ว1002-3มีค64]มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ เขียนโดย Admin 425
[พร0023.1/ว981-2มีค64]การกำหนดเลขจุดทศนิยมประจำหน่วยภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เขียนโดย Admin 310
[พร0023.1/ว975-2มีค64]ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 410
[พร0023.1/ว103-2มีค64]แจ้งตอบแบบสำรวจความพึงพอใจเว็บเพจการจัดการความรู้ สถ. เขียนโดย Admin 284
[พร0023.1/100-1มีค64]ขอเชิญประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ1/2564(1เมษายน 2564) เขียนโดย Admin 296
[พร0023.1/ว99-25กพ64]แจ้งกำหนดการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Admin 400
[พร0023.1/ว97-22กพ64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2563 เขียนโดย Admin 311
[พร0023.1/ว18-22กพ64]รายงานผลการตรวจติดตามและความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ เขียนโดย Admin 369